Teknologibyen Kongsberg

Ny Grønn Industri

Fremtidens arbeidsplasser skapes i Kongsberg

NSW Arkitektur/RIFT

Bærekraftig vekst gjennom kunnskap og kultur

Teknologibyen Kongsberg skal ta en nasjonal rolle i det grønne skiftet. Ny Grønn Industri vil gi store muligheter for norske bedrifter, for Kongsberg og for en grønnere global fremtid. Samarbeid er avgjørende for å lykkes, og Teknologibyen Kongsberg satser sammen med nye og gamle partnere.

Teknologibyen Kongsberg er summen av alle oss som bor og jobber her. Gjennom vår snart 400 år lange historie har vi tatt i bruk den beste tilgjengelige kunnskapen og den nyeste teknologien for å skape verdier og vekst lokalt og globalt. Vi vokser ved å samarbeide, gjøre hverandre gode, dele kunnskap, stole på hverandre og egne erfaringer. Vår unike teknologikompetanse og kultur for å sikre utdanning og utvikling gjør at vi klarer å skape fremtidens løsninger som imøtekommer de behov vi har i dag og samtidig legger til rette for fremtidige generasjoner.

Kongsberg kommune har sammen med industribedriftene utarbeidet en ny industriplan som nettopp tar innover seg behovet og potensialet for nye grønne industrisatsinger. Initiativer som dette er derfor bredt forankret i Kongsbergsbergsamfunnet.

Teknologibyen Kongsberg utvikler fremtidens løsninger.

Fremtidens jobber i Det Grønne skiftet

Teknologibyen Kongsberg løser morgendagens utfordringer

Nye grønne prosjekter

Teknologibyen Kongsberg skal videreutvikle dagens posisjon som vertskap for internasjonalt ledende høyteknologibedrifter og legge til rette for vekst i tjenestenæringer av betydning for byens attraktivitet.

Kongsberg har en sterk kunnskapsbasert kultur som aktivt bidrar til løsninger på lokale, regionale og globale endringer og utfordringer. Kongsberg er den beste innovasjonsarenaen for talenter, bedrifter og investorer.

FNs bærekraftsmål skal virke retningsgivende og bidra til at Kongsberg løfter blikket og ser seg selv i en større internasjonal sammenheng. Med forankring i relevante bærekraftsmål settes Kongsberg i stand til å skape bærekraftig vekst som bygger på våre spesielle fortrinn knyttet til teknologi, kultur og kompetanse.

Gjennom utvikling av “grønne” produkter ved innovasjon, produksjon og nye forretningsmodeller, bidrar næringene både lokalt og globalt til en bærekraftig utvikling. Kongsberg som teknologiklynge spiller en viktig rolle i å utvikle bærekraftig teknologi som bidrar i det globale arbeidet for oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Ta kontakt med oss

Kommunalsjef Strategi, Omdømme og Næring – Håvard Fossbakken
Epost: havard.fossbakken@kongsberg.kommune.no
Tlf: +47 971 54 331

Næringssjef – Ingar Vaskinn
Epost: ingar.vaskinn@kongsberg.kommune.no
Tlf: + 47 481 66 459

Wivi-Ann Bamrud – Daglig leder
Epost: wivi-ann.bamrud@knf.kongsberg.no
Tlf: +47 452 77 010

Heidi Jacobsen Sandvold – Prosjektleder
Epost: heidi.sandvold@knf.kongsberg.no
Tlf: +47 928 38 841

Sverre Engelstad – Kommunikasjonsansvarlig
Epost: sverre.engelstad@knf.kongsberg.no
Tlf: +47 402 25 442