Teknologibyen Kongsberg er en del av løsningen

Det er vår 400 år historie, domenekunnskap og evne til omstilling som gjør at Kongsbergindustrien vil være en motor i det grønne skiftet. Vi kommer til å skape nye bærekraftige arbeidsplasser, nye bedrifter og samhandling med offentlig sektor vil bidra til at vi når våre felles nasjonale målsetninger. – Verdenssamfunnet har satt ambisiøse klimamål og Kongsbergindustrien er en del av løsningen.

Kongsbergindustrien har en sterk delingskultur og vi utvikler teknologi som opererer i alt fra det dypeste hav til det ytterste verdensrom. Eksisterende teknologi videreutvikles og nye løsninger skapes, der vi til enhver tid tilpasser oss samfunnsbehovene.

Industri 4.0

Demo fra TechnipFMC og KONGSBERG Gruppen av forskjellen mellom industri 3.0 og 4.0

Fremtidens jobber i Det Grønne skiftet

Teknologibyen Kongsberg løser morgendagens utfordringer

Nye grønne prosjekter

Teknologibyen Kongsberg skal videreutvikle dagens posisjon som vertskap for internasjonalt ledende høyteknologibedrifter og legge til rette for vekst i tjenestenæringer av betydning for byens attraktivitet.

Kongsberg har en sterk kunnskapsbasert kultur som aktivt bidrar til løsninger på lokale, regionale og globale endringer og utfordringer. Kongsberg er den beste innovasjonsarenaen for talenter, bedrifter og investorer.

FNs bærekraftsmål skal virke retningsgivende og bidra til at Kongsberg løfter blikket og ser seg selv i en større internasjonal sammenheng. Med forankring i relevante bærekraftsmål settes Kongsberg i stand til å skape bærekraftig vekst som bygger på våre spesielle fortrinn knyttet til teknologi, kultur og kompetanse.

Gjennom utvikling av “grønne” produkter ved innovasjon, produksjon og nye forretningsmodeller, bidrar næringene både lokalt og globalt til en bærekraftig utvikling. Kongsberg som teknologiklynge spiller en viktig rolle i å utvikle bærekraftig teknologi som bidrar i det globale arbeidet for oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Ta kontakt med oss

Kommunalsjef Strategi, Omdømme og Næring – Håvard Fossbakken
Epost: havard.fossbakken@kongsberg.kommune.no
Tlf: +47 971 54 331

Næringssjef – Ingar Vaskinn
Epost: ingar.vaskinn@kongsberg.kommune.no
Tlf: + 47 481 66 459

Wivi-Ann Bamrud – Daglig leder
Epost: wivi-ann.bamrud@knf.kongsberg.no
Tlf: +47 452 77 010

Heidi Jacobsen Sandvold – Prosjektleder
Epost: heidi.sandvold@knf.kongsberg.no
Tlf: +47 928 38 841

Sverre Engelstad – Kommunikasjonsansvarlig
Epost: sverre.engelstad@knf.kongsberg.no
Tlf: +47 402 25 442