Kongsberg Klyngen tildelt midler fra Grønn Plattform

Kongsberg Klyngen er tildelt store midler i regjeringens satsing på forskning og innovasjon i den grønne omstillingen
Jarle Gjøsæther leder Kongsberg Klyngen

Teknologibyen tar en ledende rolle i Det Grønne Skiftet

Kongsberg Klyngen er en industridrevet kompetanseklynge med en rekke nasjonale aktører fra flere bransjer. Kongsberg Innovasjon fasiliterer Kongsberg Klyngen. Klyngen er nå som 1 av 11 søkere tildelt 52 millioner i skarp konkurransen med andre teknologimiljøer, til å utvikle en ny nasjonal batteriverdikjede for internasjonale markeder. Dette beviser at Kongsbergindustrien har en tydelig posisjon i den grønne omstillingen av industrien.

Batterisatsingen er en del av en større satsing på en grønn omstilling av industrien. Det grønne skiftet bygger på dagens kompetanse og virksomheter, og teknologien er en muliggjører for å skape nye bærekraftige verdikjeder. Når vi kobler denne satsingen med fullskala industriell digitalisering(Industri 4.0) så akselereres det grønne skiftet. Industripilot Kongsberg er en viktig faktor for å bygge den nødvendige kompetansen som skal til for å klare denne omstillingen.

Denne batterisatsingen blir en del av et nasjonalt Test og Kompetansesenter, der norske aktører får muligheten til å teste og utvikle nye teknologier i et fulldigitalisert produktutviklings- og produksjonsmiljø.

Ambisjonen i Teknologibyen er å ta en ledende rolle i denne omstillingen til Det Grønne Skiftet.  Dette er en realisering av byens felles industriplan der Kongsberg kommune, utdanningsaktørene USN og Fagskolen også er viktige aktører. For Teknologibyen Kongsberg er dette en nødvendig og viktig reise som vil skape industrivekst og fremtidens arbeidsplasser.