Bærekraftig batteriproduksjon

Hvordan skal Kongsberg bidra til en grønn og bærekraftig batteriproduksjon?
NSW Arkitektur/RIFT

Verdens mest bærekraftige fabrikk

Teknologibyen Kongsberg har det aller beste utgangspunktet for å lykkes med en bærekraftig batteriproduksjon, og kan være en drivkraft i industriell teknologiutvikling i verdikjeden for batterier. I Kongsberg kommune sin kommuneplan er det en klar strategi om at Kongsberg skal være et tilnærmet nullutslippssamfunn i 2030, og skal tidlig ta i bruk nye teknologier for å nå denne ambisjonen. Sammen med teknologibyen  sine selskaper og utdanningsaktører, og deres kompetanse til å utvikle nye og bærekraftige teknologier, har vi de beste forutsetninger for å lykkes.

  • Kongsberg har tilgang på ren vannkraft for effektiv og lønnsom produksjon.
  • Kongsberg miljøet har den beste teknologikompetansen, tilgang til de reneste råvarene, og de mest krevende internasjonale kundene som dytter oss i riktig retning.
  • Den norske 3-parts samarbeidsmodellen. Anstendig arbeid og økonomisk bærekraft med like muligheter for alle.
  • Ansvarlig forbruk og produksjon som vil bane vei for en betydelig norsk leverandørindustri i hele verdikjeden for batterier fra råstoff til produksjon til dekomponering og gjenbruk
  • Kongsberg samarbeider for å nå målene og vil bygge et landslag for satsingen på batteriindustri.

Bærekraft er definert av FNs 17 bærekraftmål, og omhandler både sosial, klimamessig og økonomisk bærekraft. Partnerskapet Hydro-Equinor-Panasonic skal utforske muligheten for å etablere en bærekraftig og konkurransedyktig batteriproduksjon i Norge, med mål om nullutslipps-produksjon. Det blir ikke bygget en fabrikk i Kongsberg uten at det er gjort grundig konsekvensutredning.

Kongsberg har gjentatte ganger vist evne og vilje til å gripe muligheter, og til å samarbeide og omstille oss. Nå har vi muligheten til å gjøre det igjen!

Vi vet det er mulig. Å vinne alene er ensomt. Å vinne samme er endeløst