Foto: ESA

KONGSBERG teknologi på vei ut i verdensrommet

Bedrer satellittdekningen for redningsoperasjoner til havs, navigasjon og telefondekning
Foto: Norsk Romsenter

Satellitter med KONGSBERG teknologi

KONGSBERG har over 30-års erfaring med romfartsteknologi og har i lengre tid jobbet med European Space Agency (ESA) og det uavhengige europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo. Denne navigasjonsteknologien bidra til bedre dekning og ytelse for redningsoperasjoner til havs og for mannen i gata. Bilnavigasjon og karttjenester på telefoner er typiske områder som vanlige folk kan merke det på.

Romfartsindustrien i Kongsberg Defence&Aerospace er i sterk vekst og det skal ansettes mange mennesker i tiden fremover. Det bygges også et stort nytt bygg i Kongsberg som skal

2. desember 2021 blir Galileo-satellittene nummer 27 – 28 skutt opp av en Soyuz-utskyter fra Europas romhavn i Fransk Guyana. Disse satellittene vil i tillegg til de 26 satellittene i Galileo-konstellasjonen som allerede er i bane. Galileo er for tiden verdens mest presise satellittnavigasjonssystem, og betjener mer enn to milliarder brukere over hele verden.

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har utviklet og levert både Search and Rescue Transponder (SART) og frekvensgenerator og distribusjonsenhet (FGUU) for Galileo-satellittene. KONGSBERG vant SART-kontrakten etter å ha levert lignende transpondere til ESAs Meteosat Second Generation-satellitter.

SARTs oppdrag er å ta opp nødanrop fra bakken eller havet og videresende dem til nærmeste redningssentral, samtidig som den sender en returmelding om at hjelp er på vei. Galileos søke- og redningsevne markerer en betydelig utvidelse av det internasjonale Cospas–Sarsat-systemet, som har vært aktivt i mer enn tre tiår og reddet tusenvis av liv.

 

Foto: ESA

Europas uavhengige satellittnavigasjonssystem

Galileo er Europas globale navigasjonssatellittsystem (GNSS), som gir forbedret posisjons- og tidsinformasjon med betydelige positive implikasjoner for europeiske tjenester og brukere.

Galileo er et uavhengig europeisk satellittnavigasjonssystem som fungerer med den amerikanske GPS-en. Dette gir bedre posisjonering, navigasjon og tidssignaler rundt om i verden, spesielt i områder som tidligere var utsatt for skjerming. Nøyaktigheten ved bruk av kun GPS er 5-10 meter, mens Galileo og GPS til sammen gir en nøyaktighet på 1-3 meter.

Flere frekvenser som skal brukes til posisjonsbestemmelse vil redusere bidraget fra den største feilkilden, som er signalforsinkelse gjennom ionosfæren. I nordområdene er ionosfæreforsinkelsen mer variabel og større, blant annet fordi satellitter går lavere over horisonten og signalet har en lengre vei å gå. Brukere i nordområdene vil spesielt nyte godt av denne utviklingen.