Teknologibyens posisjon i Det Grønne Skiftet

Kongsberg er en del av løsningen på fremtidens utfordringer. Industri 4.0 og enda smartere digitalisering står i fokus.

Fremtidens løsninger kommer fra Kongsberg

Det er vår 400 år historie, domenekunnskap og evne til omstilling som gjør at Kongsbergindustrien vil være en motor i det grønne skiftet. Vi kommer til å skape nye bærekraftige arbeidsplasser, nye bedrifter og samhandling med offentlig sektor vil bidra til at vi når våre felles nasjonale målsetninger. – Verdenssamfunnet har satt ambisiøse klimamål og Kongsbergindustrien er en del av løsningen.

Samarbeid

Kongsbergindustrien har en sterk delingskultur og vi utvikler teknologi som opererer i alt fra det dypeste hav til det ytterste verdensrom. Eksisterende teknologi videreutvikles og nye løsninger skapes, der vi til enhver tid tilpasser oss samfunnsbehovene.

Omstilling

Industripilot Kongsberg er en del av løsningen. Samarbeid mellom aktører fra industri og næringsliv – til kommune, universitet og fagskole, sørger  for konkurransekraft og langsiktig bærekraft for norsk industri. Gjennom ulike kompetansehevingstiltak og strategiske utviklingsprosjekter skal vi  jobbe for å sikre omstilling til industri 4.0. – Dette er en forutsetning for å kunne omstille bedrifter til å levere de rette løsningene inn mot det grønne skiftet.

Den Grønne Teknologien

Teknologi fra Kongsberg bidrar vesentlig til reduksjon i klimagassutslipp, ikke bare i Norge, men også globalt. Vi har systemer som kan forsyne fjerntliggende samfunn og øyer med 100% fornybar energi ved å erstatte nåværende energiforsyninger med hydrogenlagring på havbunnen. –

Miljøovervåkning gjennom satellitt-teknologi hindrer tyvfiske i norske farvann og ødeleggelse av verdens uvurderlige regnskoger. Autonome og elektriske mobilitetsløsninger for skip, busser og brøytebiler fjerner bruken av fossilt drivstoff og færre lastebiler vil ferdes på veiene.

Kommunen satser på bærekraftig byggeri og bruk av tre som byggemateriale i det offentlige rom, og vi har en av de første skolene i verden som benytter seg av hydrogenlagring, som gir skolen energi om vinteren. Det grønne skiftet krever miljøvennlige løsninger som forurenser minst mulig – og samfunnet – det må elektrifiseres.