Norges første batterifagskole

Norges første batterifagskole blir ledet fra Fagskolen i Viken - Kongsberg
Rektor Eirik Haagensen og prosjektleder Tommy Hvidsten

Norges første batterifagskole blir ledet fra Kongsberg

Kompetanseutviklingen og prosjektet blir ledet fra Kongsberg av Fagskolen i Viken. Gjennomføringen av studiene vil blir nettbasert med samlinger. Det vil si fleksibelt og desentralisert.  Det bygges opp et kompetansemiljø på fagskolen i Kongsberg innenfor batteri for å kunne levere på dette. Tanken er også at dette miljøet kan kobles opp mot andre batteriprosjekter i Kongsberg og Norge. Etableringen av batterifagskolen vil føre til vekst i arbeidsplasser på fagskolen i Kongsberg.

Fagskolen i Viken får 5,6 millioner kroner i tilskudd for å opprette bransjeprogrammet Batterifagskolen. Studiene blir de første i sitt slag i Norge.  Hvis du googler ordet «batterifagskole» i dag får du ingen svar fra søkemotoren. Så nytt og banebrytende er konseptet som Fagskolen i Viken nå etablerer i samarbeid med ytterligere fire fagskoler i Nordland, Innlandet, Hordaland og Rogaland. Prosjektleder Tommy Hvidsten tror et omfattende samarbeid mellom fagskoler vil være viktig får å nå de ønskede resultatene.