Ny grønn industri kan gi store lokale ringvirkninger

Hvert år bidrar lokale bedrifter til en enorm verdiskaping lokalt og nasjonalt. Tenk hva mange nye arbeidsplasser kan ha å si for Kongsberg.

Kongsberg har meldt seg på i kampen om å huse en batterifabrikk Equinor, Hydro og Panasonic planlegger å bygge i Norge. Hvorfor har vi meldt oss på? Og hva vil det si for oss i Teknologibyen om batterifabrikken legges her?

Store og små lokale bedrifter bidrar til fellesskapet ved å skape og bevare arbeidsplasser, og produsere varer og tjenester. Bedriftene betaler selskapsskatt og arbeidsgiveravgift, og de ansatte betaler inntektsskatt. Summen av dette er bidrag til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge. Med andre ord: det er bedriftenes samfunnsbidrag. Samfunnsbidraget fra en batterifabrikk vil komme oss alle i Kongsberg til gode.

Hva betyr en batterifabrikk for Kongsberg?

Om batterifabrikken i Kongsberg får ta ut sitt fulle potensial vil det si en bedrift på størrelse med Kongsberg Defence&Aerospace. Dette bidrar med skatter og avgifter til samfunnet på 1,1 milliarder kroner. Noe som tilsvarer:

  • 1346 barnehageplasser
  • 3052 tilskudd til drift av fotballbaner
  • 306 hjertetransplantasjoner
  • 451 lærere
  • 1,5 milliarder kroner i kjøpekraft i sitt lokalsamfunn
  • 1147 arbeidsplasser hos andre bedrifter

Tallene er hentet ut fra DNB sin ringvirkningskalkulator, som synliggjør samfunnsbidraget fra en bedrift og deres ansatte utløst av egen aktivitet og indirekte gjennom etterspørsel etter varer og tjenester fra norske underleverandører og øvrig verdikjede. Den viser hvordan store og små bedrifter skaper ringvirkninger utover verdikjede og økonomien, samt bidrar til å finansiere velferdsgoder og -tjenester i Norge (samfunnsbidrag). Dette er offentlige inntekter som i neste runde benyttes til å finansiere mange ulike velferdsgoder.

Utnytter kompetansen vår
Ideen med batterifabrikken er å bruke norsk fornybar kraft til å få i gang bærekraftig produksjon av batteri til elbiler. Kongsberg vil være med på å jobbe for grønn verdiskapning. Nå har vi igjen mulighet til å utnytte vår unike teknologikompetanse og gjøre en innsats for fellesskapet.

Teknologibyen Kongsbergs visjon er vekst gjennom kunnskap og kultur – og derfor har vi meldt oss på i kampen om å huse Equinor, Hydro og Panasonics batterifabrikk.

Les: Kort fortalt om Kongsberg historie – fra gruvedrift til høyteknologi