Vekst gjennom kunnskap og kultur

Teknologibyen Kongsberg er summen av alle oss som bor og jobber her. Gjennom vår snart 400 år lange historie har vi tatt i bruk den beste tilgjengelige kunnskapen og den nyeste teknologien for å skape verdier og vekst lokalt og globalt. Vi vokser ved å samarbeide, gjøre hverandre gode, dele kunnskap, stole på hverandre og egne erfaringer. Vår unike teknologikompetanse og kultur for å sikre utdanning og utvikling gjør at vi klarer å skape fremtidens løsninger som imøtekommer de behov vi har i dag og samtidig legger til rette for fremtidige generasjoner.

Kongsberg har en teknologiindustri i verdensklasse som er et viktig fundament for hele Kongsbergsamfunnet så vel som av stor nasjonal betydning. Kongsberg er en av 12 norske næringsmiljøer som er tildelt status som ekspertisesenter, med sin ekspertise innen Systems Engineering.

Kongsberg har vedtatt ambisiøse kommuneplaner som strekker seg helt til 2030. I disse ligger det planer og ideer for hvordan byen skal vokse. Det planlegges en tett og samlet by med et levende og aktivt sentrum. Det tas grep for å utvikle en miljøvennlig by med energivennlige transportformer. Byens nye sølv er grønn ingeniørkunst. Industrien satser nå tungt på teknologi innen fornybar energi og elektrifisering av bilparken, og som kan gi nye store bidrag til Kongsbergindustriens samfunnsmessige verdiskaping.

Naturen, kulturen og teknologien gjør Kongsberg til mulighetenes by.

Historisk tidslinje

Se den fantastisk 400-årige tidslinjen fra et gruvesamfunn til Norges fremste Teknologiby

Kongsbergs historie – fra gruvedrift til høyteknologi

Teknologibyen Kongsberg er en mangfoldig høyteknologiindustri som leverer avanserte produkter av høy kvalitet for verdensmarkedet.

Etableringen av Kongsberg Sølvverk dannet grunnlaget for byens stolte historie. I 1814 ble Kongsberg Våpenfabrikk (KV) etablert, og i over 200 år kan vi nå se tilbake på en sammenhengende industrihistorie. KV besto frem til 1987. Da ble den sivile delen av KV solgt. Omstillingen som fulgte, danner grunnlaget for dagens teknologibedrifter som er lokalisert i Kongsberg.

Fra 1987 og frem til dags dato har bedriftene vært gjennom en rivende utvikling og globalisering – både med hensyn til eierskap og i høyeste grad med tanke på produktutvikling.

I dag er Teknologibyen Kongsberg, den internasjonale småbyen med sterkt fokus på utvikling og kompetanse. Her finner du noen av verdens fremste teknologibedrifter som konkurrerer i krevende bransjer som bil, fly, forsvar, subsea og space. Teknologibedriftene på Kongsberg opererer globalt og all vesentlig omsetning og konkurranse er internasjonal.

Industrihistorien

Kongsberg har en sterk historisk identitet, og har spilt en sentral rolle i norsk bergverks- og industrihistorie i snart 400 år. Kongsberg var landets nest største by på 1700-tallet (etter Bergen), og har siden 1800-tallet vært et lokomotiv i utvikling av teknologisk avansert industri.

Skibyen Kongsberg

Vi kan skilte med en flott skihistorie og store prestasjoner i hoppbakken. Slike prestasjoner har vært en positiv kraft i samfunnet som har bidratt til å styrke både Kongsberg og Norges nasjonalfølelse. I dag er dette tatt vare Kongsbergs museer, turistattraksjoner og forløperen til et avansert høyteknologisk næringsliv og kunnskapsmiljø.

Mer lokalhistorie?

Sjekk ut de ulike lokale historielagene.