Norgesmester i fritid

Kongsberg har et av Norges beste tilbud for barn, unge og voksne når det gjelder idrett, kultur og fritid.

Lag og foreninger

Kongsberg har et veldig bredt og variert fritidstilbud for barn og ungdom. Det satses på samarbeid på kryss og tvers i samfunnet, og kommunen har et engasjert samarbeid med både kultur- og næringsliv for å inkludere alle barn og unge. Kongsberg ble i 2013 kåret til årets barne og ungdomskommune.