Grønn industri – veien videre

Det ble ikke noen storskala batterifabrikk på Kongsberg i denne omgang, men Teknologibyen Kongsberg skal fortsatt spille en sentral rolle i det grønne skiftet og i etableringen av en ny norsk batteriindustri.

Fortsatt grønn ambisjon i Teknologibyen

-Vi er dessverre ikke videre i kampen om en fullskala batterifabrikk, men Kongsberg er definitivt fortsatt med videre i arbeidet for en norsk batteriindustri. Med våre kvaliteter skal vi fortsatt bidra inn i dette arbeidet og har allerede signalisert for initiativtakerne at vi gjerne bidrar med vårt teknologimiljø, vår kunnskap og innovasjonskultur, sier kommunalsjef for strategi, omdømme og næringsutvikling Håvard Fossbakken.

-En batteriindustri består av en omfattende næringskjede, og Kongsberg skal finne en riktig plassering innen et eller flere av leddene i kjeden. Vi kan ikke vinne hver kamp, men er fast bestemt på å vinne den neste, sier Fossbakken.

-Dette er bare begynnelsen.

Ordfører Kari Anne Sand ser ikke på dette som et sluttpunkt i arbeidet med nye grønne industrier.
-Dette er bare begynnelsen på en spennende prosess for omstilling og nye muligheter i det grønne skiftet. Kongsberg er et attraktivt teknologi- og kunnskapsmiljø for ny, grønn industri og industribedriftene er allerede godt i gang med flere spennende initiativer. Kongsberg kommune skal selvsagt være et godt vertskap for dette, sier Sand som viser til at Kongsbergindustrien har flere grønne prosjekter på gang.

Det jobbes med prosjekter innen Hydrogen, bruk og anvendelse av batterier, energisystemer, autonomi og grønn transport, havvind, bærekraftig matproduksjon på land og til havs. Det grønne skiftet står på skuldrene til dagens industrimiljøer og bygger på denne kunnskapen.

-En stor takk til alle som har medvirket i denne prosessen, den er ikke over, bare så vidt i gang. Hele Kongsberglaget har bidratt sterkt i dette prosjektet. Det er lagt ned et solid arbeid og vi sitter igjen med mye ny kunnskap fra denne prosessen. Vi vet vi kan bidra i det grønne skiftet og Kongsberg vil gjøre seg gjeldende også i framtida, sier ordfører Sand som på vegne av Kongsbergmiljøet også ønsker å gratulere de kommunene som er videre i batterifabrikkprosessen.

Evne til å gripe mulighetene

Det vi står ovenfor i dag er i stor grad det sammen man sto ovenfor da oljeeventyret startet i Norge på 70- tallet, og med vår kompetanse som grunnlag skal vi ta en rolle i den nye grønne industrien. Teknologibyen Kongsberg har gjentatte ganger vist evne og vilje til å gripe muligheter, og til å samarbeide, tenkte nytt og omstille seg.

Det finnes mange gode eksempler på hvordan vi har lykkes med store prosjekter og omstilt oss i takt med utviklingen. Arsenalet industripark på Kongsgårdsmoen er et stjerne-eksempel på hvordan man på rekordtid gjennomførte et prosjekt der kommunen og politikerne, sammen med industrien grep muligheten. De bestemte seg for å lykkes med å etablere et nytt næringsområde på rekordtid, uten å gå på akkord med hverken prinsipper eller regler, men med ett mål for øye – å gjøre alt man kunne for å lykkes.

Industripiloten er dagens eksempel på Kongsbergindustriens evne til omstilling og samarbeid. Prosjektet har som mål å sikre eksisterende arbeidsplasser, skape vekst og utvikle ny kompetanse, samt styrke norsk industri gjennom omstilling til morgendagens løsninger ved hjelp av blant annet Industri 4.0.  Det handler om å samarbeide og å se muligheter!

Det grønne skiftet skjer nå

Kongsberg, som resten av verden, har blitt truffet av flere globale utfordringer samtidig. Dette har gjort at mange langtidspermitteres, og mange har mistet jobben.

  • Olje- og gass industri er i kraftig omstilling på grunn av store utfordringer for klima og miljø.
  • Investeringskapital styres mot grønne interesser, og kapital for omstilling av europeisk industri rettes mot grønne initiativ.
  • Pandemien har endret hele det globale markedet, ved at handel på tvers av landegrenser utfordres når landegrenser stenges.
  • Digitalisering påvirker all industri, og endrer eksisterende rammebetingelser for industrien som må omstilles til en fulldigital produksjon – Industri 4.0.

MEN – disse utfordringen gir oss også nye muligheter. Det ligger store muligheter for omstilling av norsk teknologiindustri i grønne satsinger og en ny-industrialisering av landet. Kongsberg, som en ledende industriklynge i Norge, har de beste forutsetningene for å ta sin del av potensialet i den grønne satsingen. Vi har unike muligheter til å lykkes med det grønne skiftet med vårt høye utdanningsnivå, avanserte brukere og små forskjeller i samfunnet.

Fremtiden er elektrisk, grønn og bærekraftig, og Kongsberg skal bidra til at vi lykkes med dette!

Kongsberg har gjentatte ganger vist evne og vilje til å gripe muligheter, og til å samarbeide og omstille oss. Nå har vi muligheten til å gjøre det igjen!

Vi vet det er mulig. Å vinne alene er ensomt. Å vinne sammen er endeløst!