NSW Arkitektur/RIFT

Kongsberg har totalpakken og vil bygge et landslag

Teknologibyen Kongsberg har gjentatte ganger vist evne og vilje til å gripe muligheter, og til å samarbeide og omstille seg. Nå har vi muligheten til å gjøre det igjen!

Fremtidens grønne industri

Gjennom en snart 400 år lang historie har Teknologibyen Kongsberg tatt i bruk den beste tilgjengelige kunnskapen og den nyeste teknologien for å skape verdier og vekst lokalt og globalt. Tiden er inne for å utnytte Kongsberg sin unike teknologikompetanse til å skape fremtidens grønne industri. Et samlet Kongsberg står nå sammen for å få til dette.

Hjernekraft gjennom generasjoner

Kongsberg er blant kommunene i Norge som ønsker å bli lokasjon for Equinor, Hydro og Panasonics batterifabrikk. Kongsbergs fortrinn er hjernekraften som er bygget opp gjennom flere generasjoner og som har skapt en kultur tuftet på innovasjon, teknologi og stor ingeniørkunst.

Med kompetanse i form av hjernekraft, nærhet til verdensledende industribedrifter innen mange bransjer og en industriplan der grønn industri er blant satsningsområdene har Kongsberg mye å tilby batteripartnerne. Kongsbergindustrien med Kongsberg Gruppen i spissen, stiller seg svært positive til å bli lokasjon for batterifabrikken.

– Vi ønsker partnerskapet mellom Equinor, Hydro og Panasonic velkommen. Lokalisering av storskala batterifabrikk på Kongsberg vil gi tilgang til et verdensledende teknologi- og kompetansemiljø, tilgang på arbeidskraft samt god beliggenhet. Bærekraft og grønn omstilling står sentralt for oss og vi leverer i dag både hybride- og nullutslipps fremdriftsløsninger for skipsfarten. Etablering av batterifabrikk på Kongsberg vil styrke klyngens grønne fotavtrykk og vår samlede kraft til å utgjøre en forskjell, sier Geir Håøy, konsernsjef Kongsberg Gruppen.

Vil bygge et landslag for satsningen på batteriindustri

Batterier er en viktig del av løsningen for et globalt grønt skifte med produksjon, lagring, distribusjon og anvendelse av grønn energi. Bærekraftig batteriproduksjon er en av flere muligheter for å nå FNs bærekraftsmål, noe som står sentralt i Kongsbergs næringsplan.

– Norge skal lykkes som batterinasjon, og Kongsberg vil være med å bygge dette landslaget som kan være drivkraften i industriell teknologiutvikling i verdikjeden for batterier. Med tilgang på de reneste råvarer, de mest krevende internasjonale kundene, den beste kompetansen, og med norsk teknologi har vi et svært godt utgangspunkt for å lykkes med dette, sier Håvard Fossbakken, strategi- og omdømmesjef i Kongsberg Kommune.

– I Kongsberg har vi både ressurser, kompetanse og en infrastruktur som tre sterke faktorer for at en batterifabrikk både kan bygges og driftes og vokse. Samtidig er vi svært opptatt av at vi i Norge må bygge et landslag for å styrke nasjonens satsning på batteriindustri som helhet, sier han.

Fremtidsoptimisme i fokus

Kongsberg har gjentatte ganger vist evne og vilje til å gripe muligheter, og til å samarbeide og omstille seg.

– Nå har vi muligheten til å samle «Team Kongsberg» og gjøre det igjen. Denne gangen er det norsk batteriindustri vi skal jobbe sammen for, neste gang vil det være noe helt annet, sier Willy Holdahl, leder av Kongsberg industrilederforum

Det finnes mange gode eksempler på hvordan Kongsberg har lykkes med store prosjekter og omstilt seg i takt med utviklingen. Mulighetene som ligger i grønn industri, kan sammenlignes med mulighetene som lå der da Kongsberg tok sjansen og ble teknologisk ledende innen petroleumsindustrien.

– Arsenalet industripark på Kongsgårdsmoen er et stjerne-eksempel på hvordan man på rekordtid gjennomførte et prosjekt der kommunen og politikerne, sammen med industrien gjennomførte et kjempeprosjekt. De bestemte seg for å lykkes med å etablere et nytt næringsområde på rekordtid, uten å gå på akkord med hverken prinsipper eller regler, men med ett mål for øye – å gjøre alt man kunne for å lykkes med prosjektet.

– Ikke minst viser industripiloten Kongsbergindustriens evne til samarbeid. Prosjektet har som mål å sikre eksisterende arbeidsplasser, skape vekst og utvikle ny kompetanse, samt styrke norsk industri gjennom omstilling til morgendagens løsninger ved hjelp av blant annet Industri 4.0.  Det handler om å samarbeide og å se muligheter, sier Holdahl.