NSW Arkitektur/RIFT

Transportbehovet til og fra en batterifabrikk

Klarer Kongsberg å løse utfordringene relatert til transport av varer og mennesker?
NSW Arkitektur/RIFT

Transport av varer og mennesker

Det vil kreve mye, men er det ett sted hvor dette er mulig så er det i Kongsberg! Det vil kreve nye investeringer i både infrastruktur og teknologi, men vi har nasjonale og internasjonale partnere som kan være med å løse oppgavene.

Med etablering av batterifabrikk vil det følge transportaktivitet som vil kunne føre til ulemper for mange. Fabrikken er tenkt åpnet i 2025 med 2 000 ansatte, og vil ha et transportbehov på varer på 28-30 containere per dag. Fabrikken vil være i produksjon 24/7 med flere skift.

Kongsberg sin ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige batterifabrikk. Bærekraft inkluderer også transport av gods og mennesker. Mulige måter å løse dette på kan være:

  • Godstransporten kan foregå på elektrisk (autonom) transport på jernbane uten å belaste vegnettet gjennom byen på strekningen fra Kongsberg stasjon til fabrikkområdet.
  • En effektiv fullautonom logistikk-hub for jernbane ved fabrikken kan håndtere inngående og utgående gods 24/7 for batterifabrikken. Jernbanen kan også brukes for persontransport
  • En stor del av arbeidsreisene til og fra fabrikken foregår med elektriske autonome shuttle-busser som alternativ til individuell transport i privatbilen
  • Bygging av et sykkelveinett helt fram som er kontinuerlig overvåket, for trygg og attraktiv sykkeltransport

I Norge er Teknologibyen Kongsberg et sentrum for autonom transport og transportteknologier. Selskapene her er verdensledende innen sine områder. Teknologi fra Kongsberg opererer i dag selvkjørende brøytebiler på flyplasser i Skandinavia, og verdens første autonome cargoskip er utviklet i her. Kongsbergklyngen leder også en nasjonal satsing på dronetransport i urbane omgivelser. Sist, men ikke minst, vi har testet selvkjørende busser i Kongsberg siden 2016 og skal i år teste kjøring helt uten sikkerhetsvert om bord. Kongsberg kan være et utstillingsvindu for grønne transportteknologier.

Kongsberg har gjentatte ganger vist evne og vilje til å gripe muligheter, og til å samarbeide og omstille oss. Nå har vi muligheten til å gjøre det igjen!

Vi vet det er mulig. Å vinne alene er ensomt. Å vinne samme er endeløst!