Foto: KONGSBERG

Unikt samarbeid mellom industri og utdanning

I Teknologibyen Kongsberg er det en sterk 400 år gammel kultur for samarbeid mellom bedriftenes behov og utdanningstilbudet.
Foto: KONGSBERG

En investering i fremtiden

K-Tech fikk i mai et nytt arbeidsverktøy: en 7 tonn tung CNC maskin. Med slike investeringer og godt samarbeid med utdanningsinstitusjoner, er Kongsberg Defence&Aerospace med på å styrke og sikre sin egen fremtidige arbeidskraft.

I 2008, gikk de tre største industri- og teknologibedriftene i Teknologibyen Kongsberg sammen om å etablere et opplæringssenter hvor de kunne utdanne lærlinger innen industriteknologi. Kongsberg Technology Training Centre (K-Tech), eid av Kongsberg Defence & Aerospace, TechnipFMC og GKN Aerospace, utdanner dyktige fagarbeidere og sikrer at selskapet har den teknologiske kompetansen de har behov for i fremtiden.

Med økt interesse for studier innen industri-teknologi og med et høyt antall søkere, slo K-Tech i år sine egne rekorder med over nye 40 lærlinger – i en tid hvor mange bedrifter har sluttet å ta inn lærlinger. Det høye søkerantallet er takket være K-Tech sine dyktige medarbeidere, høy-teknologiske miljø, bedriftssamarbeid og fremtidige jobbutsikter for lærlingene.

K-Tech vil fra august ha 86 lærlinger i sving ute i bedriftene.

Foto: KONGSBERG

Topp moderne utstyr

– Vi må ha kult utstyr for å være attraktive, sier Stein Sandvold, daglig leder i K-Tech. Det er ikke noe tvil om at lærlingene som får opplæring på CNC-maskinen blir flinkere. De får tilgang til å benytte seg av det siste på markedet. Målet er å utdanne Norges beste fagarbeidere, sier Sandvold stolt.

Ved bruk av den nyeste teknologien sikrer K-Tech sin posisjon som  et fremtidsrettet og suksessfull opplæringssenter. Samarbeidet mellom skole og bedrift står sentralt og det er der som gjør K-Tech unik. Ved å ha et effektivt og godt samspill med næringslivet, gjør at K-Tech har et høyteknologisk fagmiljø.

-Den langsiktige satsingen på K-Tech har gitt Kongsbergindustrien flere gevinster, sier styreleder Bredo Larsen. Investeringer i utdanning, slik som i K-Tech, sikrer fremtidig kompetanse med lærlingordningen og rekruttering av nye fagarbeidere til fremtidens arbeidsplasser, forteller Larsen.

I tillegg til å være styreleder for K-Tech, er Larsen også HR direktør i KDA. Han forteller at KDA i en årrekke har satset tungt på utdanningssamarbeid. KDA er hvert år med på å arrangere Teknologiseminar for ungdomsskoleelever for å øke interessen for realfag og teknologi. De har også hatt en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp og utvikle Vg2 Plast og komposittutdanning ved Kongsberg videregående skole, og bidratt til oppbyggingen av KRAG kompositt lab på KRONA. Vi  samarbeider også med Fagskolen Viken og Universitetet i Sørøst-Norge med å utvikle  industrirettet utdanning.

Foto: K-Tech

Yrkesfag i vinden

-Vi registrerer økt attraktivitet for yrkesfagene, gode søkertall og skoleresultater. Det er spesielt gledelig at K-Tech i år setter ny rekord med 45 nye lærlinger – KDA tar inn 31 av disse og har totalt 59 lærlinger under opplæring! Det forteller meg at Kongsbergindustrien er attraktiv som arbeidsplass, at vi demonstrer evne til omstilling under pandemiperioden og fortsetter med vårt samfunnsansvar med å bygge videre på det gode samarbeidet mellom Kongsbergbedrifter og utdanningsinstitusjoner. Godt samarbeid med utdanningssektoren er en investering for fremtiden, sier Larsen avslutningsvis.