Kongsberg er i verdenstoppen på selvkjørende kjøretøy

Den selvkjørende bussen er den første automatiserte storskala kollektivtilbud med full vinterkjøring i Europa, og blant verdens første i sitt slag.

Ny bærekraftig næring for Kongsberg

Selvkjørende buss
I Teknologibyen Kongsberg har vi siden høsten 2018 driftet selvkjørende buss. Disse selvkjørende elektriske bussene har erstattet to tidligere dieselbusser.  Linje 450 kjører strekningen Kongsberg knutepunkt – Teknologiparken, og er et samarbeid mellom Applied Autonomy, Vy, Kongsberg Kommune, Brakar og Statens vegvesen.

I september 2020 begynte et nytt kapittel i prosjektet! Vi kjører nå den nyeste generasjonen av selvkjørende buss fra produsenten EasyMile. Den nye bussen har en del teknologioppdateringer som forhåpentlig vil gjøre det enda mer smidig å reise med den. En operatør bemanner den selvkjørende bussen av flere grunner. En av grunnene er at forskriften om bruk av selvkjørende kjøretøy krever en nøye risikovurdering. Risikovurderingene og forhold i ruta har hindret oss å ta ut operatøren. Billett på bussen kjøpes på appen Brakar Billett. Barn og honnør reiser gratis. Dette er første automatiserte storskala kollektivtilbud med full vinterkjøring i Europa, og blant de mest komplekse testene med automatisert kjøretøy i ordinær bussrute i verdenssammenheng, og brukertilfredsheten er høy.

Autonome eller selvkjørende kjøretøy kalles en «game changer» for mobilitet i byene, noe som gir Kongsberg-selskapet Applied Autonomy globale muligheter og gode fremtidsutsikter. – I dag har vi få direkte konkurrenter og et tydelig fokus på bærekraft. Nylig ble vi valgt ut til Nordic Cleantech Open, et program som støtter og fremskynder veksten av miljøvennlige produkter og tjenester – sier Marius Halle i Applied Autonomy.

Norge er i verdenstoppen på selvkjørende busser. En internasjonal rangering foretatt av rådgivningsselskapet KPMG, viser at nordmenn nå er blant de i verden som er mest klare for å kjøre buss uten sjåfør. Applied Autonomy er nevnt som en viktig bidragsyter for denne rangeringen.

Selvkjørende kjøretøy kan sammen med smart infrastruktur være med på å gi ny bærekraftig næring for Kongsberg, Norge og verden. Det handler kort og godt om å være med å skape bærekraftige samfunn der det både er godt å bo og det er bra med næringsutvikling.

Best uten bil

Applied Autonomy er også svært sentral i prosjektet “Best uten bil” på Norefjell. Konseptet Testarena Norefjell gikk seirende ut av en stor innovasjonskonkurranse høsten 2020.  Testarena Norefjell er et samarbeid mellom teknologiklyngen i Kongsberg og fjelldestinasjonen Norefjell. Sammen har de kompetanse og gjennomføringskraft til å utvikle transportløsninger som kan tas i bruk i løpet av kort tid, derav best uten bil.

Teknologiklyngen på Kongsberg danner Testarena Kongsberg By&Lab, som er en nasjonal arena der offentlige og private aktører samarbeider om utvikling og innovasjon for å realisere ny bærekraftig mobilitet ved bruk av nye løsninger og teknologier. Ideen var at kompetansen og samarbeidspartnerne i Kongsberg kunne øke innovasjonshøyden og tilføre verdi i fjellregioner som Norefjell.

Løsningene som tas i bruk vil være attraktive for besøkende og fastboende. og det er veldig fint at en nasjonal aktører som Applied Autonomy aktivt satser på samarbeid med lokalt næringsliv i Testarena Norefjell.

Se film fra Norefjell

Applied Autonomy
Applied Autonomy leverer kunnskap og tjenester for bærekraftig autonom transport. Selskapets ambisjon er å bidra til utvikling av fremtidens transportsystemer, med mål om lavere utslipp og bedre fremkommelighet og sikkerhet.