Teknologibyen Kongsberg løser morgendagens utfordringer

Fremtidens jobber

Kongsberg skal videreutvikle dagens posisjon som vertskap for internasjonalt ledende høyteknologibedrifter og legge til rette for vekst i tjenestenæringer av betydning for byens attraktivitet.

Kongsberg har en sterk kompetansebasert kultur som aktivt bidrar til løsninger på lokale, regionale og globale endringer og utfordringer. Kongsberg er den beste innovasjonsarenaen for talenter, bedrifter og investorer.

FNs bærekraftsmål skal virke retningsgivende og bidra til at Kongsberg løfter blikket og ser seg selv i en større internasjonal sammenheng. Med forankring i relevante bærekraftsmål settes Kongsberg i stand til å skape bærekraftig vekst som bygger på våre spesielle fortrinn knyttet til teknologi, kultur og kompetanse.

Gjennom utvikling av “grønne” produkter ved innovasjon, produksjon og nye forretningsmodeller, bidrar næringene både lokalt og globalt til en bærekraftig utvikling. Kongsberg som teknologiklynge spiller en viktig rolle i å utvikle bærekraftig teknologi som bidrar i det globale arbeidet for oppnåelse av FNs bærekraftsmål.