Home Weather linked print
Your Ad Here

Arbeidsinstituttet

Vil du være læringskollega i et levende og raust læringsmiljø?
I et likeverdig læringsfellesskap finner du din drøm for framtiden –finn ut hvilken utdanningsretning og yrke du vil velge.

AIB har tilbud innen snekkerfag, mekaniske fag, kantine og catering, media, salg- og service, kunst- og design. I tillegg har vi pedagogisk verksted hvor du får tilbud om norsk, matematikk, engelsk m.m.
Det er mulig å gå opp til privatisteksamen i noen grunnskolefag eller fag på videregående skoles nivå.

 

Les mer