Videregående skoler i Kongsberg

Videregående skoler i Kongsberg

Kongsberg videregående skole er med 1300 elever og 270 ansatte en av de største videregående skolene i Buskerud fylke. Skolen har de fleste utdanningsprogram, og tilbyr framtidsrettet opplæring i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv, ulike bransjer og lokalt kulturliv. Våre satsingsområder er teknologi, internasjonalisering og samarbeid. Skolen kjennetegnes av sterke fagmiljøer på alle programområder. Vi har spennende utviklingsprosjekter der opplæringen foregår på opplæringsarenaer i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Se hele tilbudet fra Kongsberg Videregående skole