God innbyggervekst i Kongsberg

Vi nærmer oss 29.000 innbyggere i Kongsberg kommune! Innbyggertallet så langt i 2023 har steget med 329 personer.

Vekst i Kongsberg!

Kongsberg kommunes innbyggertall per 3. kvartal 2023 er på 28.604.

Det er 153 personer flere enn forrige kvartal og 329 personer flere enn ved nyttår.

– Det er gøy å se at Kongsberg vokser og at stadig flere ønsker å bosette seg i kommunen vår! Det viser at vi er på rett vei, og at mange finner attraktive arbeidsplasser og bosteder i Kongsberg, sier ordfører i Kongsberg, Line Spiten.

Bra vekst

I 2022 hadde Kongsberg en vekst på 386 innbyggere, som tilsvarer en vekst på 1,4 prosent. Kongsberg kommune har et mål om 1 prosent årlig vekst.

Også i 2023 ser det ut til at veksten i Kongsberg blir på godt over 1 prosent. Prognosen nå er på 1,7 prosent vekst.

Det er innenlands flytting til Kongsberg som gir det store utslaget. Det ser også ut til at fødselstallene kan bli noe høyere enn i fjor. Så langt i år er 194 barn født i Kongsberg, mot 209 i hele 2022.

Innbyggertallene er korrigert for antall beboere på flyktningmottaket på Raumyr. Det vil si: Alle som flytter inn på flyktningmottaket, blir registrert med bostedsadresse i Kongsberg. Dette gir store utslag på innbyggertallene, og gir ikke et riktig bilde av den reelle veksten.

– Hjertelig velkommen!

– I Kongsberg kommune jobber vi hver dag med å øke attraktiviteten vår, blant annet med å gi gode innbyggertjenester til befolkningen, legge til rette for at næringslivet har gode rammer for sine bedrifter her i Kongsberg og ved å bygge opp under gode møteplasser i byen, slik at folk som bor her trives. Nå går vi også inn i et jubileumsår, hvor vi gjennom hele året skal vise fram den flotte byen vår. Jeg vil ønske alle våre nye innbyggere hjertelig velkommen til Kongsberg og håper de vil trives her, uttaler ordfører Spiten.

Innbyggertall 2023:

Per 1. januar: 28.275

  1. kvartal:  28.376
  2. kvartal: 28.459
  3. kvartal: 28.604