Dette er en game-changer for Kongsberg

Fagskolen blir enda viktigere for næringslivet i Kongsberg og skal nå selv kunne opprette og godkjenne nye studietilbud.
Rektor i Fagskolen i Viken - Eirik Hågensen

Fagskolen blir enda viktigere for næringslivet i Kongsberg

Torsdag kom en skikkelig gladnyhet for de ansatte på Fagskolen på Krona – og for hele næringslivet på Kongsberg. Bakgrunnen er at regjeringen nå foreslår at fagskolene selv skal få opprette og godkjenne nye studietilbud.

– Dette er noe vi har ønsket oss i en lang stund. Den store etterspørselen etter yrkesfagutdannede arbeidstakere viser at det er et stort behov for kompetansen fagskolene tilbyr. Det er godt at fagskolesektoren endelig får tillit av regjeringen til selv å kunne utvikle og akkreditere den kompetansen som arbeidslivet etterspør, sier rektor i Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

Fagskolene har de siste årene hatt en kraftig vekst og hos Fagskolen i Viken økte antall fagskolestudenter med 20 prosent det siste året.

I en pressemelding skriver regjeringen «fagskolene er helt sentrale for å utvikle utdanningstilbud som svarer på de utfordringene samfunnet står overfor. De må raskt kunne opprette tilbud som arbeidslivet trenger.»

Ordfører Kari Anne Sand, styreleder Fagskolen Willy Holdahl, Svein Olav Torø Kongsberg Innovasjon, Jonny Pettersen Fagskolen, Per Anton Hansen Fagskolen

Særlig viktig for Teknologibyen Kongsberg

– Dette er skikkelig stort for oss. Det er uten tvil en prestisje å bli institusjonsakkreditert. Dette er en gladsak og en dag vi har sett fram til, sier Jonny Pettersen, utviklingsleder ved Fagskolen i Viken.

Å bli institusjonsakkreditert betyr at fagskolene kan etablere nye kurs og utdanninger uten å måtte gå veien om NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Det betyr at det kan gå mye raskere fra det oppstår et behov i næringslivet, til Fagskolen kan tilby en utdanning eller kurs innenfor dette kompetanseområdet.

– Dette er en skikkelig game-changer. For næringslivet betyr dette mye, og Fagskolen i Viken vil bli enda mer relevant. Det gjør at vi kan skalere opp tilbud på veldig kort tid, sier styreleder ved Fagskolen i Viken, Willy Holdahl.

Også Svein-Olav Torø, daglig leder i Kongsberg Innovasjon, er glad for nyheten.

– At Fagskolen har mulighet til å respondere raskt til behov i næringslivet er veldig viktig, og gjør at Fagskolen blir enda mer relevant.

Jonny Pettersen mener at nyheten er særlig viktig for et sted som Kongsberg, der næringslivet jobber så tett sammen med utdanningsinstitusjonene.

– Også internasjonalt gir dette oss en helt annen standing. Dette vil styrke oss veldig. Og et helt ferskt eksempel – vi har nettopp vært i møte med Kongsberg Gruppen. De vil ha et kjempebehov for IT-folk i framtida med blant annet fokus på cyber-sikkerhet. Når de nye reglene er på plass, gjør det at vi eksempelvis kunne hatt et studietilbud fra høsten av. Hvis vi må via NOKUT kunne vi kanskje sagt høsten 2025. Det er bra at regjeringen har forstått dette behovet.

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand, tok også turen til Fagskolen på Krona for å gratulere de ansatte.

– Dette gir Fagskolen en unik mulighet til mulighet til å raskere kunne snu seg rundt og skreddersy studietilbudet til de behovene som finnes i sitt geografiske nedslagsfelt, både i Kongsberg og Buskerud. Dette er også veldig positivt for næringslivet, sier ordføreren.

Ola Borten Moe(SP) - Forsknings. og høyere utdanningsminister

Et veiskille

– Vi er nå ved et veiskille der vi bør ha en diskusjon om hvordan fagskolene kan spille en enda viktigere rolle i å møte arbeidslivets kompetansebehov fremover. Vi trenger mer kunnskap om hvordan høyere yrkesfaglig utdanning best kan utnytte sitt potensiale og hvordan denne sektoren bør utvikles videre, sier Ola Borten Moe i pressemeldingen fra regjeringen.

Institusjonsakkreditering er et langsiktig grep som vil kreve endringer i fagskoleloven. Departementet vil utrede dette og tar sikte på å sende et forslag på høring sommeren 2023.

Kunnskapsdepartementet vil derfor starte arbeidet med en ny melding til Stortinget om høyere yrkesfaglig utdanning som vil legges frem senest våren 2025.