Universitetet i Sørøst-Norge

Campus Kongsberg

Teknologibyens kunnskapssenter

Som student i Teknologibyen Kongsberg får du tilgang til et unikt samarbeid med teknologimiljøet i byen. USN driver utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. Fagområdene på campus Kongsberg er teknologi, innovasjon, økonomi, administrasjon og ledelse, it, statsvitenskap, optometri og lysdesign.

Les mer om USN i Kongsberg

Master i Systems Engineering

800 studenter velger hvert år USN på Kongsberg som studiested. Universitetets samarbeid med Kongsbergindustrien har resultert i Norges eneste masterstudium i Systems Engineering. USN driver utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. Fagområdene er helsefag, teknologi, økonomi, administrasjon og ledelse, it, statsvitenskap og menneskerettigheter, lærerutdanning, optometri, lysdesign og visuell kommunikasjon.

Mer om Master i Systems Engineering

Master eller bachelor i optometri

USN på Kongsberg har Norges eneste som har Master eller Bachelor utdanning innen optometri.

Bachelor i arkitektonisk lysdesign

Arkitektonisk lysdesign er avgjørende for menneskelig velvære og lys kalles ofte den fjerde dimensjonen i arkitektur. Som lysdesigner former du både uterom og innemiljøer. I skoler og barnehager kan riktig lyssetting bedre læringsmiljøet. I et forretningslokale kan riktig lyssetting øke salget. Riktig belysning skaper gode og trygge lysmiljøer i parker og på torg, eller en ønsket atmosfære i en restaurant.

Lysdesign er også sentralt for energiutnyttelse, bærekraft, universell utforming, ergonomi samt rom og romkvaliteter. Arkitektonisk lysdesign er et fag i sterk vekst, og utdanningen åpner for mange spennende jobbmuligheter.

Mer om bachelor i lysdesign