Kort vei til spennende jobb

Ingeniørfag

Universitetet i Sørøst-Norge – campus Kongsberg

Foto: Ingvild Stokka

Unikt samarbeid mellom ingeniørutdanningen og industrien i Kongsberg. Tett på teknologibedriftene underveis i studiene og kort vei til spennende jobb etterpå. 

Foto: Tine Poppe

Data, Elektro- og Maskiningeniør

Ved å studere enten data, elektro eller maskiningeniør ved USN campus Kongsberg, får du en unik erfaring fra reelle samarbeidsprosjekter med den verdensledende teknologiindustrien underveis i studiene. Veien til en spennende jobb etter endte studier er veldig kort.

Som student i Teknologibyen Kongsberg får du tilgang til et unikt samarbeid med teknologimiljøet i byen. Universitetet i Sørøst-Norge driver utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. Som student får du mye reell erfaring fra samarbeidsprosjekter med bedriftene og du har en kort vei til en spennende jobb i globale selskaper etter studiene. Fagområdene på campus Kongsberg er teknologi, innovasjon, økonomi, administrasjon og ledelse, it, statsvitenskap, optometri og lysdesign.

Bachelor dataingeniør

Cyber Physical Systems er en av studieretningene i vår bachelor i dataingeniør. Et cyber physical system er et system som består av både software, hardware og nettverk.

Søk opptak nå

 

Bachelor elektroingeniør

Kybernetikk er en av studieretningene i vår bachelor i elektronikk. I denne studieretningen ser vi nærmere på sensorer og aktuatorer og deres oppførsel og egenskaper, blant annet til bruk i kontroll- og kommunikasjonssystemer.

Søk opptak nå

 

Bachelor maskiningeniør

Har du mange ideer og har lyst å jobbe med produktutvikling? Liker du å sette dine tanker ut i praksis? Dette studiet passer både for deg som liker å analysere og regner på ting, og deg som liker å lage og teste ut nye ting på verkstedet.

Søk opptak nå

 

Studentnyheter

Mye spennende for studenter i Teknologibyen Kongsberg

Teknologibyens kunnskapssenter

Som student i Teknologibyen Kongsberg får du tilgang til et unikt samarbeid med teknologimiljøet i byen. Universitetet i Sørøst-Norge driver utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. Som student får du mye reell erfaring fra samarbeidsprosjekter med bedriftene og du har en kort vei til en spennende jobb i globale selskaper etter studiene. Fagområdene på campus Kongsberg er teknologi, innovasjon, økonomi, administrasjon og ledelse, it, statsvitenskap, optometri og lysdesign.

Andre spennende studieretninger

Stort mangfold i studieretninger ved campus Kongsberg

Foto: Tine Poppe

Master i Systems Engineering

800 studenter velger hvert år USN på Kongsberg som studiested. Universitetets samarbeid med Kongsbergindustrien har resultert i Norges eneste masterstudium i Systems Engineering. USN driver utdanning, forskning, formidling og oppdragsvirksomhet. Fagområdene er helsefag, teknologi, økonomi, administrasjon og ledelse, it, statsvitenskap og menneskerettigheter, lærerutdanning, optometri, lysdesign og visuell kommunikasjon.

Mer om Master i Systems Engineering

Master eller bachelor i optometri

USN på Kongsberg har Norges eneste som har Master eller Bachelor utdanning innen optometri.

Bachelor i arkitektonisk lysdesign

Arkitektonisk lysdesign er avgjørende for menneskelig velvære og lys kalles ofte den fjerde dimensjonen i arkitektur. Som lysdesigner former du både uterom og innemiljøer. I skoler og barnehager kan riktig lyssetting bedre læringsmiljøet. I et forretningslokale kan riktig lyssetting øke salget. Riktig belysning skaper gode og trygge lysmiljøer i parker og på torg, eller en ønsket atmosfære i en restaurant.

Lysdesign er også sentralt for energiutnyttelse, bærekraft, universell utforming, ergonomi samt rom og romkvaliteter. Arkitektonisk lysdesign er et fag i sterk vekst, og utdanningen åpner for mange spennende jobbmuligheter.

Mer om bachelor i lysdesign