Foto: Njål Frilseth - KONGSBERG

Yrkesstolthet som drivkraft

Etter nærmere 10 år som frisør ønsket Svein Olav nye utfordringer og større forutsigbarhet. I dag jobber han med polymerkompositt og produserer deler til jagerfly og missiler. Overgangen er ikke så stor som man skulle tro.
Foto: Njål Frilseth - KONGSBERG

Skaper med hendene

Egenskapene som kreves for å utføre jobben han har i dag, er på mange måter forenlige med frisørfaget. Håndarbeid etter spesifikasjoner med høyt fokus på nøyaktighet og detaljer er en viktig del av hans arbeidshverdag. Derfor er det heller ikke tilfeldig at flere av Svein Olavs kollegaer har tilsvarende bakgrunn innenfor ulike typer håndarbeid.

I 2014 ble han ansatt i Kongsberg Defence & Aerospace for å jobbe med polymerkompositt og «lay-up» til F-35 programmet. Komposittmaterialer er en samlebetegnelse for blandingsmaterialer der man utnytter de gode egenskapene til hver av bestanddelene. Store verdier som må håndteres med omhu, hvor materialet formes manuelt ved hjelp av en støpeform. «Lay-up» er den første prosessen i produksjonslinja, og feilmarginene er minimale og vil påvirke produktet og andre tverrsnitt i de videre prosessene.