Kort vei til spennende jobb

Tekniske fag

Fagskolen i Viken –  studiested Kongsberg

Unikt samarbeid mellom fagskoleutdanningen og industrien i Kongsberg. Tett på teknologibedriftene underveis i studiene og kort vei til spennende jobb etterpå. 

Datateknikk, Elektro og Teknologifag

En mer praktisk retta utdanning

Ved å studere enten datateknikk, elektro eller teknologifag ved Fagskolen i Viken –  studiested Kongsberg, får du en unik erfaring fra reelle samarbeidsprosjekter med teknologiindustrien underveis i studiene. Veien til en spennende jobb etter endte studier er også veldig kort.

Her kan du boltre deg i den mest relevante fagkompetansen som etterspørres sammen med arbeidslivet. Ved studiested Kongsberg får du arbeidslivet inn i klasserommet, og klasserommet er ute hos bedriftene.  Med industrien tett på sørger vi for at det du lærer ved studiested Kongsberg er det du trenger for å jobbe i Kongsbergindustrien.

Studentnyheter

Mye spennende for studenter i Teknologibyen Kongsberg

Kombinere teori og praksis

Fagskolen i Viken er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø. Fagskoleutdanningen gir en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet og fagskolen gir spesiell studiekompetanse for videre studier til bachelor i ingeniørfag. Det spesielle med teknisk fagskole er at du kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaring. Teknisk fagskole gir en selvstendig avsluttet utdanning hvor det er fokus på prosjektstyrt opplæring knyttet opp mot næringslivet. Fagskolen er lokalisert i Krona og har ett tett samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge som også holder til samme sted.