En skole i toppklasse

Kongsbergskolen

Kongsberg er Norges fremste teknologiby. Industrien vår er et hjernekraftverk i verdensklasse, og grunnmuren i vår utvikling. Derfor skal vi også ha en skole i toppklasse!

I tett samarbeid mellom næringsliv og utdanning skal vi gjennom prosjektet Kongsbergskolen skape et helt unikt skoletilbud – et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsbergskolen skal motivere elevene til å bli nysgjerrige og fascinerte over realfagenes muligheter.

Kongsbergskolen er et samarbeid mellom Viken Fylkeskommune, Kongsberg kommune, Universitet i Sørøst-Norge, næringslivet i Kongsberg og Kongsberg Næringsforum.

Kongsbergskolen er ingen fysisk skole men et samarbeid og en struktur mellom alle utdanningsaktørene i Kongsberg og det lokale næringslivet, koordinert av Kongsberg Næringsforum. Målsettingen er å skape gode overganger mellom utdanningsnivåene, og styrke samarbeidet med arbeidslivet for å få flere elever og studenter til å velge rett, med et spesielt fokus på realfag, teknologi og innovasjon/entreprenørskap. Kompetanse sees på i et livslangt læringsperspektiv og dermed er etter- og videreutdanning et prioritert satsningsområde også i Kongsbergskolen.

Det er mange ulike tiltak og aktiviteter som tas i bruk for å oppnå målsettingen. Arrangementer som skoleprogrammet under de årlige Teknologidagene har fokus på spennende og annerledes realfagsaktivteter. Nye samarbeidsformer, studietilbud og digitale lærermidler er en annen satsning som synliggjøres gjennom Augumented Reality-prosjektet for å tidlig finne ut av hvordan elever og arbeidstakere kan ta i bruk ny teknologi for å tilegne seg kunnskap og kompetanse.

Vil du vite mer om Kongsbergskolen? Ta kontakt med Wivi-Ann Bamrud (tlf. 452 77 010) på Kongsberg Næringsforum SA.

Teknologidagene

Hvert år, i uke 45, byr vi på en rekke arrangementer for barn og unge, studenter og næringsliv, med fokus på teknologi, kompetanse og konkurransekraft. Hele uka er et samarbeid mellom de ulike utdanningsinstitusjonene og næringslivet i Kongsberg.