mandag 06 november

Teknologidagene 2023

Teknologidagene har spennende og annerledes realfag- og teknologiaktiviteter mot barn og unge, studenter og næringsliv.

Hvert år, i uke 45, byr vi på en rekke arrangementer for barn og unge, studenter og næringsliv, med fokus på teknologi, kompetanse og konkurransekraft. Hele uka er et samarbeid mellom de ulike utdanningsinstitusjonene og næringslivet i Kongsberg.

Teknologidagene har aktiviteter gjennom en hel uke, med blant annet Skoleprogram for elever i barne- og ungdomsskolen, Teknologiseminar for 10. klasse og eget lærerseminar. Arrangementene er en del av mange aktiviteter Kongsbergskolen satser på for å skape gode overganger mellom utdanningsnivåene, og styrke samarbeidet med arbeidslivet for å få flere elever og studenter til å velge rett, med et spesielt fokus på realfag, teknologi og innovasjon/entreprenørskap.

Skoleprogrammet

Skoleprogrammet går av stabelen mandag og tirsdag i Teknologiuka. Alle aktivitetene foregår i Krona, og til sammen tar vi imot ca 1.100 entusiastiske elever fra alle grunnskolene i Kongsberg.

 2. klasse 
Elever på Forskerlinja ved Kongsberg vgs hjelper elevene i 2. klasse til rette blant naturvitenskapelige fenomener, spennende teknikk, og mye moro. Alle nysgjerrige får være med når vi blander, brenner og bråker!!.Alt skjer i Vitensenterets lokaler i Krona.

5. klasse
Her blir det eksperimenter med gasser, væsker, trykk og temperatur. Det blir eksplosjoner, implosjoner, lyd og lys. Blant de ulike aktiviteten 5. klassingene får boltre seg med er robotprogrammering, magnetizme, og micro:bit verksted.

8. klasse
Tilbudet til 8. klassingene er – Fra ide til ferdig produkt, kjennskap til hvordan modeller kan konstrueres og deler kan lages i 3D printere og laserkuttere. De blir også introdusert for fysikkens mysterier fra nærmiljøet til det store universet i tillegg til pneumatiske styringer.

Teknologiseminar for 10.klasse

Kongsbergindustrien inviterer til Teknologiseminar i samarbeid med Kongsberg kommune og Kongsbergskolen. Det blir fokus på ungdommenes muligheter ved utdanningsvalg, og det blir vist eksempler fra både yrkesfag og studieforberedende utdanning.

Det blir et variert program og elevene får høre om alt fra rakett-oppskyting og racerbiler, til å møte lærlinger og unge ansatte i industrien. Seminaret er minst som en støtte, og skolene oppfordres til å bruke seminaret i forkant og etterkant i faget Utdanningsvalg for å hjelpe elevene med gode valg og motivere til videre skolegang og studier

Lærerprogrammet

Lærerprogrammet er en møteplass for pedagogiske ledere i barnehagene, lærere og annet undervisnings-personell i barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, fagskolen og universitetet. Det er ulikt tema for seminaret hvert år, etter hva som er relevant og aktuelt i forhold til læreplaner og pensum.

I år vil tematikken dreie seg om Kildekritikk, etikk og moral i dagens digitale verden, konspirasjonsteorier mm  Det er Universitetet i Sørøst Norge, avdeling for lærerutdanning som står for det faglige innholdet.

Programmeringskonferanse

I år arrangerer Kongsbergregionen en egen konferanse for lærere i barnehage og grunnskolen med fokus på programmering. Dette skjer i Musikkteateret i Krona på torsdag den 10. november

«Nå er programmering på full fart inn i skole og barnehager, og det finnes et vell av spennende teknologiske løsninger tilgjengelig. Men hva om vi forsøker å se forbi selve teknologien og fokusere på hva barna sitter igjen med? Kan barna utvikle kreativitet og problemløsningsevner ved å programmere? Hva med å lære fag, eller at flere elevgrupper kan oppleve mestring? Vi tar en nærmere kikk på hvordan dette kan gjøres basert på helt fersk forskning!»

– Ellen Egeland Flø 2022