K-Tech

Fagopplæring i Norgestoppen

Foto: K-Tech

Norges beste fagarbeidere

K-Tech tilbyr lærlinger oppdatert kompetanse innenfor det faget de skal lære. Vi samarbeider tett og fremoverlent med verdensledende industrimiljøer på Kongsberg. Kunnskapen i disse bedriftene utvikler våre lærlinger. Samarbeidet gir også våre egne instruktører fersk kunnskap som er med på å sette våre lærlinger i stand til å møte fremtidens utfordringer i arbeidslivet.

Kurs og fagopplæring

K-tech har mål om å utdanne Norges beste fagarbeidere. Vi tar hele tiden i bruk ny teknologi og hever kvaliteten på opplæringen for å nå dette målet. Samarbeidet mellom skole og bedrift står helt sentralt i denne jobben. K-tech utarbeider kurs og opplæring basert på behovet hos våre eiere. Dette er en viktig del av vårt kontinuerlige samarbeid med de høyteknologiske miljøene. Dette samspillet gir også K-tech unik tilgang på oppdatert kompetanse fra næringslivet.