Historisk høyskole

Kongsberg har lange tradisjoner for utdanning til næringslivet. Bergseminaret, opprettet i 1757, var et av verdens første tekniske læresteder. Studiet i ulike bergfag skulle høyne kompetansen og sikre innenlands rekruttering av ingeniører og ledere til Kongsberg Sølvverk og andre norske bergverk.