Home Weather linked print
Your Ad Here

Kongsberg norsksenter

 title=

Kongsberg norsksenter tilbyr norskopplæring for innvandrere og grunnskole for voksne. Ta kontakt så hjelper vi deg med en god start på veien videre inn i kongsbergsamfunnet.

Norskopplæringen fører fram til norskprøve 1, 2 eller 3. Før deltakerne starter i en klasse, blir nivå og bakgrunn kartlagt, og deretter plasseres man i en klasse som er tilpasset dette. Antallet i klassene varierer fra 10 til 25 deltakere. 3 ganger i året melder skolen opp kandidater til de offisielle norskprøvene. Som jobbsøker anses bestått norskprøve som en klar fordel i dagens arbeidsmarked. Kongsberg norsksenter har en høy andel deltakere med bestått på disse prøvene, faktisk blant de beste i landet.

Deltakerne velger om man vil gå 3 eller 5 dager i uka.

Undervisningen legger vekt på å utvikle deltakernes ferdigheter både muntlig og skriftlig, gjennom lytteøvinger, leseforståelser, skriftlig produksjon, grammatikk og mye muntlig aktivitet. Undervisningen legger også vekt på å formidle kunnskap om norske tradisjoner og samfunnsforhold.

Kongsberg norsksenter holder til i 3. etg i Krona.

Les mer