Handlingsplan 2020 - Vekst i Kongsberg

Vekst i en krevende tid

Alt kan se bekmørkt ut nå, men det vil gå bra.
Kongsberg er rammet av en global pandemi, for det lokale næringslivet slo nedturen inn kontant og for de store industribedriftene venter noen helt kritiske måneder og år. Vi ser en rekordhøy ledighet, og bedriftene må gå til store oppsigelser.

Dette går ikke over av seg selv, og for mange vil dette ha alvorlig konsekvenser og det vil koste mye for de fleste av oss. Ting vil ikke bli som det var, men jeg har ikke møtt en eneste som mener at dette er slutten på alt. Vi har opplevd kriser før og vi har klart brasene før. Og hver gang har vi klart det sammen.
Denne gangen er vi også enda bedre rustet til å klare det.

Vekst i Kongsberg har fått et nytt innhold, en ny betydning og en enda viktigere funksjon. Sammen med næringslivet har Kongsberg kommune satt vekstmål for årene frem mot 2030. Kongsberg skal vokse i antall innbyggere, i antall nye virksomheter og i de eksisterende bedriftene. Disse målene står fortsatt ved lag.
Det blir vanskeligere å nå målene, men vi skal fortsatt klare det. Vi må bare jobbe hardere og vi må jobbe sammen. Det blir krevende, men den gode nyheten er at vi allerede jobber godt sammen på tvers i lokalsamfunnet. Gjennom etableringen av vekst i Kongsberg har vi organisert oss slik at et sånt krevende arbeid lar seg gjennomføre, og jobben pågår for fullt.

Her blir dere som partnere i Vekst i Kongsberg helt sentrale. Det er deres kunnskap og energi som må samles nå, og tiltakene krever penger og ressurser. Ingen ting er mulig uten felles innsats.
Vi vil derfor invitere til første partnerfrokost om kort tid (innenfor de tillatte rammer) og ellers samle dere i fagforumene våre så ofte som mulig. Vi har planer og strategier, gjelder de fortsatt eller må de endres? Er det andre tiltak som bør prioriteres nå?
Her må vi høre hva dere mener.

Kongsberg har fortsatt de samme kvalitetene som et godt sted å bo, og det er fortsatt attraktivt. Nå lanserer vi en kampanje på sosiale medier som retter seg mot nye, potensielle innbyggere. Målgruppene er grundig analysert på bakgrunn av de data som finnes rundt flyttemønstre på Østlandet, og kampanjen er godt tilpasset den aktuelle situasjonen vi lever i dag. Signaler fra eiendomsmarkedet viser at aktiviteten har vært god her i Kongsberg de siste månedene, til tross for at samfunnet har vært stengt ned. Det omsettes boliger, og nybyggprosjektene går som planlagt. Og ikke minst, vi er rigget med tomter, boliger, skoler og barnehager for å ta imot nye innbyggere. Vi deler kampanjen med dere så fort den er lansert.

Handlingsplanen for 2020 er justert og tilpasset den nye tilværelsen. Aktiviteten blir en litt annen, men det blir stor aktivitet. Det jobbes på spreng med å få på plass gode tiltaksordninger for næringslivet vårt, og vi jobber med konkrete etableringsprosjekter for at næringslivet skal vokse.

I en tid hvor reparasjoner og strakstiltak står sentralt er det avgjørende viktig at vi samtidig klarer å se lengre frem, ha troa og jobbe sammen.

Kjære partnere, takk for at dere gjør dette mulig.

Håvard Fossbakken 08.05.2020
Kommunalsjef for strategi, omdømme og næringsutvikling
Kongsberg kommune

 

Bakgrunn

Kongsberg kommune, utdanningsaktørene og næringslivet har gått sammen om en strategi for å skape vekst i årene som kommer. Det er laget ulike planverk som sier noe om retning og hovedmål, samt hvem av aktørene som har hovedansvaret.   (Kommuneplanens samfunnsdel, Næringsstrategi og industriplan). Aktørene har gått sammen om å etablere et prosjekt med egen organisasjon for å ivareta de oppgavene som naturlig ikke faller på en enkelt aktør og som mer effektivt og hensiktsmessig blir utført i en egen prosjektstruktur. Kongsberg kommune er prosjekteier og den daglige gjennomføringen av prosjektet står KNF for.

To av de viktigste oppgavene til Vekst i Kongsberg er:

  • Samordne og forsterke aktiviteter og satsinger som skjer utenfor selve ViK organisasjonen
  • Legge til rette og gjennomføre ulike kommunikasjonstiltak både for de enkelte aktivitetene og for fellesskapet og ViK som satsing

Handlingsplanene for 2020 vil derfor ta utgangspunkt i hvilke aktiviteter og satsinger som er planlagt, og hvor det er avklart at ViK kan bidra som forsterker på en eller annen måte. I tillegg vil det være stort fokus på å få opp en kommunikasjonsplattform for hele Kongsberg som samfunn, til felles bruk og som kan danne basis for ulike tiltak og fokusområder som nevnt over.

Det er tatt utgangspunkt i tre satsingsområder for 2020:

  1. Innbyggervekst
  2. Bedriftsvekst
  3. Omdømme og kjennskap

Last ned revidert handlingsplan for 2020 med tiltak