Home Weather linked print
Your Ad Here

2014 – året som samlet og begeistret

 title=

– Vi opplever at jubelåret har samlet og begeistret. Det har gitt magiske øyeblikk, samarbeid på tvers og en fantastisk synliggjøring av alt som skjer i Teknologibyen Kongsberg, sier ordfører Vidar Lande og leder av jubelkomiteen.   2014. Jubelåret da Kongsberg ble kåret til Norges mest attraktive sted, Skrim-jentene rykket opp i eliteserien, siloen ble revet, Kongsbergindustrien og Grunnloven feiret 200-års jubileum og Jazzfestivalen sine 50 første år. 
 Samarbeid på tvers

– Det har vært utrolig givende og motiverende å få jobbe med alle de frivillige og profesjonelle arrangørene gjennom dette året. De har gjort en kjempejobb for byen med sitt engasjement, og bidratt til økt attraktivitet. Jubelåret hadde ikke blitt noen suksess hadde ikke byens befolkning sluttet opp om arrangementene. Det har de virkelig gjort, og byen har sydet av liv, sier en imponert Johnny Løcka, konserndirektør i Kongsberg Gruppen.

Komiteens bidrag i jubelåret har vært å koordinere og forsøke å få mer ut av alle jubileene og arrangementene ved å få til samarbeid på tvers, og jobbe med synliggjøring og profilering. 

– Jubelåret har bidratt til tydeligere profilering av, og større oppslutning om våre kulturarrangementer. Byens egne arrangører har fått boltre seg i ny teknologi, internasjonale stjerner og spektakulære stunts i sentrum. Det har gjort at Kongsberg har beholdt arrangørkompetansen lokalt. Den frivillige innsatsen har vært formidabel, og nettverk på tvers er styrket, sier Heidi Hesselberg Løken, leder for kultur og velferd i Kongsberg kommune.

 Stort engasjement og økonomisk støtte fra Kongsbergindustrien

– Jeg vil berømme engasjementet og støtten fra Kongsbergindustrien. Uten deres entusiasme og økonomiske garantier hadde vi ikke fått den gjennomføringskraften vi har hatt i 2014, poengterer Vidar Lande. Jubelåret har gitt byens ordfører og innbyggere mange magiske øyeblikk; åpningsshowet på Kirketorget, det spektakulære hoppet på Nybrua og kåringen av Kongsberg til Norges mest attraktive sted. For ikke å snakke om fire dager med folkefest under Jazzfestivalen og 7.000 som deltok under Kongsbergindustriens Åpen dag. 

Satsingen på barn- og unge har vært riktig

– Vi ønsket å forsterke og støtte opp om allerede eksisterende arrangement i byen. I den sammenheng har Laagendalsposten vært en dyktig medspiller. Lokalavisen utfordret oss til å skape ”Wow-effekter” for publikum. Dette ble et viktig korrektiv i vår jobb, og har gjort arrangementene bedre og mer spisset, sier Wivi-Ann Bamrud, markedssjef Kongsberg Næringsforum og primus motor for Vinterfestivalen.

Jubelkomiteen har hatt en bevisst satsing på barn og unge i 2014. Denne satsingen fikk en ekstra dimensjon da Kongsberg mot slutten av 2013 ble kåret til Norges beste barne- og ungdomskommune.

– Jubelåret har hatt barn og unge som den viktigste målgruppen for arrangementene. Det har vært viktig og har skapt entusiasme blant alle innbyggerne, sier Hesselberg Løken. 

Kongsberg frem mot 2024

Jubelkomiteen har hatt sitt siste møte, og ønsker at Kongsberg Næringsforum skal koordinere et videre arbeid med Kongsbergs attraktivitet frem mot 2024.

–Det er viktig for byen at vi tar vare på det engasjementet og den entusiasmen som er skapt gjennom alle jubelarrangementene i 2014. Det er jeg sikker på at KNF gjør, og at vi alle bidrar til å begeistre og gjøre Teknologibyen Kongsberg enda mer attraktiv å bo, studere og jobbe i, sier Vidar Lande og takker alle som bidratt til et fantastisk jubelår.