Kongsberg = kompetanse

Kongsberg kommune er fortsatt best i landet på kompetanse. NHOs kommune NM rangerer alle Norges 356 kommuner på næringsattraktivitet.

Kongsberg er fortsatt best på kompetanse

NHO kartlegger hvert år alle Norges 356 kommuner på hvor gode de er til å tilrettelegge for norsk næringsliv, skape flere arbeidsplasser og sørge for en solid kommuneøkonomi. Kåringen er basert fullt ut på SSB statistikk.

I 2022 som i 2021 havner Kongsberg helt på topp på Kompetanseskalaen. NHO definerer kompetanse på følgende måte: «Kompetanse, både i form av faglærte og høyere utdanning, som viktige faktorer for kvaliteten i det kommunale tjenestetilbudet og for næringslivets konkurranseevne»

Kunnskap og kultur er visjonen og selve drivkraften i Kongsbergsamfunnet. Samarbeid med å tilrettelegge og utvikle den rette kompetansen er noe av nøkkelen til suksessen her. Det langvarige og tette samarbeidet mellom kommune, næringsliv, industri og utdanningsinstitusjonene forklarer mye av suksessen her.

Helt i Norgestoppen på næringsattraktvitet generelt

Kongsberg Næringsforums Industrilederforum og Kongsberg Klyngen er to sentrale nettverk i det gode samarbeidet i Teknologibyen. Her jobbes det med mange utviklingsprosjekter. Kongsbergskolen er et av de viktigste tiltakene her. Kongsbergskolen er et prosjekt som skal motivere elevene til å bli nysgjerrige på realfag, samt ta riktig skolevalg.

Et annet viktig samarbeidsprosjekt er Industripiloten. Industripiloten materialiserer seg ved et nasjonalt test- og kompetansesenter som har som formål å utvikle ny kompetanse. Kongsbergindustrien er en kompetanseindustri. Kompetanse er ferskvare og kontinuerlig omstilling er nødvendig for å være konkurransedyktige. Nettopp kompetanseutvikling er noe av nøkkelen i Teknologibyen Kongsbergs 400 år historie.

Kongsberg Agenda – Norges viktigste møteplass for alle med et stort hjerte for teknologi, industri, næringsliv og kompetanse, er nok et eksempel på en storsatsing fra Kongsberg. I tillegg kan det nevnes arrangementer og møteplasser som yrkesmesser for ungdomsskoleelever og karrieredager for studenter på USN og Fagskolen.

Totalt sett for næringsattraktivitet havner Kongsberg på 2. plass i Viken og på 8. plass i Norge.