Industripilot Kongsberg

Øk din kompetanse!

Nå tilbyr vi 10 nye kurs for deg som ønsker å styrke din kompetanse med kunnskap som er svært relevant for Industri 4.0 og den fremtiden vi vet det vil bære med seg. Du kan til og med gjennomføre kursene samtidig som du mottar støtte fra NAV!

Mens maskinene vil ta over mange tidligere manuelle funksjoner, vil mennesker i økende grad måtte sikre at dette foregår på riktig måte. Morgendagens ansatte trenger derfor høyere kompetanse på arbeidsprosessene knyttet til det som skjer før og etter selve produksjonen. Industri 4.0 omhandler den digitale utviklingen i industrien – en utvikling som vil kreve helt nye former for samarbeid mellom maskiner og mennesker.

Industripilot Kongsberg er et prosjekt som ønsker å skape muligheter og utvikling for alle mennesker med tilknytning til Kongsberg, slik at byen står sammen om å ruste seg for fremtiden. Prosjektets overordnede mål er å sikre eksisterende arbeidsplasser, skape vekst og utvikle ny kompetanse, samt styrke norsk industri gjennom omstilling til morgendagens løsninger.

Dette er en gyllen mulighet til å øke din kompetanse og bli enda mer relevant i arbeidsmarkedet.

Kursene er finansiert av Kompetanse Norge og dermed gratis å delta på.

Du finner en beskrivelse av kursene nedenfor – og du er selvfølgelig velkommen til å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe. Vi håper du blir med på reisen!

 
Tilbyder Navn på tilbud Antall plasser Målgruppe Kontaktperson
Universitetet i
Sørøst-Norge
Digital transformasjon – modul 1 25 Ledere og ingeniører som deltar i prosesser innen digitalisering i bedriften marianne.g.lie@usn.no
Universitetet i
Sørøst-Norge
Digital transformasjon – modul 2 25 Ingeniører og ledere i industrien som ønsker å få en bedre forståelse for digitalisering og digital transformasjon marianne.g.lie@usn.no
Universitetet i
Sørøst-Norge
Endringsledelse 30 Ledere og ansatte som er involvert i større og mindre endringsprosesser i industrien, samt permitterte og arbeidsledige som ønsker å styrke aktuell fagkompetanse. Inger.Lise.Nes@usn.no
Universitetet i
Sørøst- Norge
Additiv produksjon i verdikjedeperspektiv 30 Ledere, operatører og fagarbeidere på ulike nivå som bidrar i prosesser i tilknytting til additiv produksjon Inger.Lise.Nes@usn.no
Universitetet i
Sørøst- Norge
Software 90 Ingeniører med industriarbeidserfaring david.olaussen@usn.no
Fagskolen i Viken VR/AR i produksjonen med 3D modellering 30 Fagarbeidere, ingeniører og andre som kan anvende VR/AR-teknologi i forbedringsprosjekter marteod@viken.no
Fagskolen i Viken Robust CNC programmering 30 Fagarbeidere, ingeniører og andre som arbeider med produksjon (planlegging og tilrettelegging) marteod@viken.no
Fagskolen i Viken Forkurs for etter- og videreutdanning 60 Personer med teknisk bakgrunn som ikke har deltatt i en formell læringssituasjon på lenge marteod@viken.no
Fagskolen i Viken Instruksjon og veiledning 30 Fagarbeidere, ingeniører og andre som har behov for å drive kunnskapsformidling i sitt arbeid marteod@viken.no