Augmented Reality i opplæring

Teknologibyen Kongsberg er alltid i front med å teste ut nye verktøy og metoder. Akkurat nå pågår det flere satsinger innenfor de mulighetene Augmented Reality – AR kan gi.

Hvordan kan AR benyttes i opplæring?

Teknologibyen Kongsberg er alltid i front med å teste ut nye verktøy og metoder. Akkurat nå pågår det flere satsinger innenfor de mulighetene Augmented Reality – AR kan gi. Å ta på seg AR-briller for å se både virkeligheten slik den er kombinert grafikk, 3D modeller eller bilder gir nye muligheter, en utvidet virkelighet.

Satsingen i regi av Kongsbergskolen, handler om hvordan man kan ta i bruk AR i undervisningen både internt i en bedrift men også i skoleverket. Her er det med folk fra både grunnskole, videregående, fagskole og universitet sammen med teknologibedriftene på Kongsberg. Å utforske, leke og samtidig lære noe som kan være til god bruk for alle gjør at prosjektgjengen stadig finner på nye måter å ta i buk teknologien for å skape best mulig læring. Fagskolen Tinius Olsen setter nå i gang et eget studietilbud hvor målet er å se på mulighetene AR kan gi i verdikjeden i en bedrift.

Det er ikke bare innen næringsliv og utdanning denne teknologien nå skal tas i bruk.  Det finnes utallige muligheter for eksempel innenfor reiseliv og kulturopplevelser.  Hva med en tur i Gruveåsen med AR briller slik at du kan se hvordan de gamle sølvgruvene  var på storhetstiden for nesten 400 år siden?  Hvordan var jobbet de nede i gruvesjaktene?  Hvordan fungerte hjulstuene slik at de fikk pumpet vann opp fra gruvene?  Mulighetene er mange ved bruk av nye spennende teknologier. Vi i Teknologibyen Kongsberg liker å teste ut nye ting, og griper muligheten til ny læring når den dukker opp!

Les mer om Kongsbergskolen