Grønn Plattform

Teknologibyen Kongsberg har fått tildelt 300.000 til et forprosjekt i regjeringens satsing på grønn omstilling. Kongsberg satser på et nasjonalt innovasjon- og industrialiseringssenter for batteriproduksjon.

Kongsberg får penger til forprosjekt

Denne uken ble det klart at Kongsberg har fått tildelt 300 000 til et forprosjekt i regjeringen sin satsning Grønn Plattform. Prosjektet har til formål å realisere et nasjonalt innovasjons- og industrialiseringssenter i Teknologibyen Kongsberg for batteriverdikjeden.

Dette er første steg på veien i prosjektet og gir oss en god mulighet til å fortsette arbeidet. Det jobbes i disse dager med mange spennende samarbeidspartnere fra industri og akademia for å bygge en god forretningsmodell for senteret. Samtidig jobber Kongsberg også med en søknad på selve hovedprosjektet.

Det skjer mye spennende rundt batterisatsing i Norge generelt om dagen og ikke minst i Kongsberg.

Lars Lyshaug i Kongsberg Innovasjon sier at dette er en del av helhetstankegang rundt Kongsbergmiljøet sin plass i batterisatsingen. Kongsberg kan være en viktig bidragsyter i forhold til å sikre en grønn batteriproduksjon. Både fordi Norge har god tilgang på grønn energi, men ikke minst fordi det er tilgang på kompetanse til å være med på å utvikle en grønnere batteriproduksjon.

Nasjonalt innovasjons- og industrialiseringssenter for batteriproduksjon

Grønn plattform er regjeringens nye satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Målet med utlysningen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn. Kongsbergklyngen har søkt om et forprosjekt i ordningen Grønn plattform, for realisering av et Nasjonalt Innovasjons- og industrialiseringssenter i Teknologibyen Kongsberg for verdikjeder innenfor batterier.

Vår ambisjon er å etablere en felles nasjonal satsing som setter norske aktører i front globalt med norskutviklet batteriteknologi. I rapporten Norske muligheter i Grønne elektriske verdikjeder pekes det på et verdiskapingspotensial i Norge innen verdikjede for batterier på 100 MRD i 2030. Dette ønsker vi at Teknologibyen Kongsberg skal være en del av.