Hyundai UAM

Urban Air Mobility

Teknologibyen Kongsberg med samarbeidspartnere bygger opp en testarena for droneteknologi innen kritiske samfunnsfunksjoner.
Hyundai UAM

Kongsberg - Oslo - Tolouse

Kongsberg kommune har sammen med Oslo kommune etablert et nettverk med Toulouse/Toulose Metropole gjennom Oslo kommune sin MOU med Toulouse. Toulouse bygger opp en testarena for automatisert mobilitet, der drone teknologi innen kritiske samfunnsfunksjoner er en av de første satsingene. Oslo kommune har tatt initiativ til å rigge et norsk samarbeid. USN og Kongsberg kommune fått mandat til å koordinere og drive et prosjekt for norsk kunnskaps- og næringsutvikling.

Hensikten er gjennom et nasjonalt og internasjonalt samarbeid å realisere nye arbeidsplasser i Kongsberg, Viken og Norge. Internasjonalt ses automatisert person- og varetransport som ett av de store nye frem-voksende markedene. Attraktive byer og steder for fremtiden må utvikle seg i en bærekraftig retning tuftet på FNs 17 bærekraftsmål. Å fremme norsk næringsliv som kan bidra til bærekraftige løsninger innen transport både innen teknologier og tjenester er et mål. I Kongsberg, Viken og Oslo er det etablert virksomheter og kunnskapsmiljø som satser innen disse områdene. Ambisjonen er å benytte det etablerte trekantsamarbeidet
Kongsberg-Oslo-Toulouse til å realisere en slik utvikling. Teknologibyen Kongsberg får her en rolle som hovedstadens teknologiindustri ressurs og en nasjonal koordinator rolle. Kongsberg som teknologiby har allerede en nasjonal rolle, der selskapene i Kongsberg bidrar til sysselsetting og vekst i virksomheter i hele landet. Både gjennom egne distribuerte selskaper og gjennom kjøp av produkter og tjenester fra norske leverandører. Testarena Kongsberg City&Lab er etablert som en nasjonal arena for autonome transporter på veg, og har aktiviteter sammen med offentlige og private aktører i hele Norge.