Teknisk videreutdanning gir flere muligheter

Studiet Industri 4.0. på Fagskolen i Viken, Kongsberg er relevant for teknisk utdanning videre, og det er veldig populært for arbeidsgivere, sier Eirik Bergh Riise.

Teknisk videreutdanning for å få flere muligheter

– Jeg hadde lyst til å få mer utfordringer i arbeidslivet. Studiet Industri 4.0. på Fagskolen i Viken, campus Kongsberg er relevant for teknisk utdanning videre, og det er veldig populært for arbeidsgivere, sier Eirik Bergh Riise.

25-åringen fra Steinberg søkte på studieretning Industri 4.0. som er en videreutdanning på Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg, fordi han ville ha bredere kompetanse og få flere muligheter videre i arbeidslivet.

En fremtidsrettet utdanning
Eirik startet utdanningen ved å gå teknikk og industriell produksjon på Åssiden videregående skole i Drammen. Han tok lærlingtiden hos K-Tech på Kongsberg, og etter lærlingtiden fikk han fast jobb i  Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Hos KDA fikk han muligheten til å ta videreutdanning på Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg fordi studiet er relevant for hele Kongsberg Gruppen. Eirik er nå i utdanningspermisjon fra arbeidsplassen.

– Jeg ønsker en jobb som gir meg utfordringer. Med dette studiet får jeg flere muligheter videre i arbeidslivet, sier Eirik.

Samarbeid med teknologibedrifter
Industri 4.0 er et 2-årig studie hvor studentene får et hovedprosjekt og en reell problemstilling de skal løse for en arbeidsgiver. Prosjektet har de fått av KDA.

– Det er positivt at prosjektet er hos en reell bedrift, fordi vi kan sette oss inn i hvordan ting fungerer bak teknologien, sier Eirik. Studentene har fått i oppdrag å finne en løsning på å automatisere en manuell arbeidsprosess for å øke kvaliteten og spare tid.

– Fremtiden til industrien vil handle mer om automatiserte prosesser for å spare tid, så studiet er veldig relevant, sier Eirik.

Mentor fra KDA

– Det er givende å jobbe med prosjektet i gruppen og vi får jobbe fritt. Vi har selv kommet på hvilke komponenter og software vi skal bruke, og hvordan vi skal koble alt sammen til et sluttprodukt.

De har en mentor fra KDA som de kan drøfte forslag og løsninger med.

– Når vi møter på utfordringer, kommer mentoren vår med andre vinklinger til hvordan vi kan fullføre produktet, sier Eirik. – Vi ønsker å få til et sluttresultat som KDA kan bygge på eller bruke i produksjonen deres.

Kongsberg – kort vei fra utdanning til spennende jobb

– Fagskolens studiested på Kongsberg er veldig bra. Den er moderne, ganske ny og har gode lab´er. Lærerne her er veldig villige til å dele av kunnskapen sin til studentene, og gode på å kombinere praksis og teori. Det gjør det lettere å forstå hvordan ting fungerer, sier Eirik.

Kongsberg er en stille og rolig by, og jeg synes studentmiljøet er veldig bra. Byen er stor på industri så det er gode muligheter for å få jobb etter endt utdanning.

Søk skoleplass på tekniske fag

Datateknikk, Elektro og Teknologifag