Takk til dere partnere

29 Kongsbergbedrifter bidrar i dag ekstra til felles kommunikasjon av Teknologibyen Kongsberg for å skape vekst

Sammen får vi til mer

Dere partnere i Vekst i Kongsberg bidrar i dag til at vi har et felles langsiktig prosjekt for å synliggjøre Teknologibyen Kongsberg sine kvaliteter som sted å bo, jobbe, studere og besøke. Dette hadde ikke vært mulig uten deres samfunnsengasjement og stolthet for Kongsberg. Allerede i det første hele driftsåret har vi fått til gode samarbeidsprosjekter og kampanjer som har satt Kongsberg enda mer på kartet. Vi har nå en rigg som fungerer og kan tråkke enda mer på gasspedalen inn i 2021.

Prosjektet jobber kontinuerlig med å få med flere partnere. Vi har mange bedrifter på lista og flere er positive til an avtale. Ambisjonen er 5-10 nye partnerbedrifter i 2021.

Takk for at dere tar ansvar på vegne av hele byen og bidrar til vår felles vekst i årene som kommer!