Artist på scenen i grand gaten.

Søk på tilskuddsordningen til kongsberg 400

Kongsberg 400 lanserer nå en tilskuddsordning for alle frivillige, lag og foreninger som ønsker å arrangere jubileumsaktiviteter.
En gutt som gamer under King of the hill

Søknadsportalen er nå åpen!

Har du\dere hovedvirke i Kongsberg kommune og er registrert i Brønnøysundregisterert?

Nå kan dere søke om tilskudd til konserter, forestillinger, opplesninger, utstillinger, konkurranser, idrettsstevner og annet.

Vi håper mange kommer til å søke og ønsker å arrangere arrangementer i forbindelse med jubileet.

Tilskuddsordningen vil komme i flere runder og første søknadsfrist er 01.03.2023.