Tilskuddsordning

Her vil det komme informasjon om vår tilskuddsordning.

Informasjon om tilskuddsordninger

Det er plass for alle i feiringen av Kongsberg 400 år! Her finner du praktisk informasjon om bl.a. hva du kan gjøre for å være med.