Tilskuddsordning – Idrett, kultur og frivillighet

Kongsberg 400 har en tilskuddsordning for idrett, kultur og frivilligheten. Det er avsatt 2 millioner kroner til ordningen fra jubileumsbudsjettet.

Her finner du informasjonen om hvordan ordningen fungerer.

 

Artist på scenen i grand gaten.

Tilskuddsordning Kongsberg 400 

Hvem kan få tilskudd?

Alle frivillige, lag og foreninger med adresse/hovedvirke i Kongsberg kommune og registrert i Brønnøysundregisterert.

Hva kan man søke tilskudd for?

Konserter, forestillinger, opplesninger, utstillinger, konkurranser og annet.

Hvilke forutsetninger har ordningen?

  • Arrangementet må være åpent for alle.
  • Arrangementet må ha prosjektskisse og eget budsjett.
  • Arrangementet skal gjennomføres i 2024.

Hvor mye kan man søke?

Inntil 50 prosent av totalbudsjettet for arrangementet, begrenset til:

  • Enkeltarrangement; maksimalt kr 20 000
  • Arrangementsrekker/mindre festivaler; maksimalt kr 75 000

Når kan man søke?

Søknadsportalen er nå åpen. Søknader behandles kvartalsvis.

NB! Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og organisasjoner kan ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

 

Har du spørsmål ?
Ta kontakt med oss på epost: kongsberg400@kongsberg.kommune.no