Tilskuddsordning – Idrett, kultur og frivillighet

Kongsberg 400 har en tilskuddsordning for idrett, kultur og frivilligheten.

Her finner du informasjonen om hvordan ordningen fungerer.

 

Tilskuddsordning Kongsberg 400 

Hvem kan få tilskudd?

Alle frivillige, lag og foreninger med adresse/hovedvirke i Kongsberg kommune og er registrert i Brønnøysundregisterert.

Hva kan man søke tilskudd for?

Konserter, forestillinger, opplesninger, utstillinger, konkurranser og annet.

Hvilke forutsetninger har ordningen?

  • Arrangementet må være åpent for alle.
  • Arrangementet må ha prosjektskisse og eget budsjett.
  • Arrangementet skal gjennomføres i 2024.

Hvor mye kan man søke for?

Inntil 50 prosent av totalbudsjettet for arrangementet, begrenset til:

  • Enkeltarrangement; maksimalt kr 20 000
  • Arrangementsrekker/mindre festivaler; maksimalt kr 75 000

Når kan man søke?

Søknadsportalen er nå åpen. Søknader behandles kvartalsvis.

Siste frist for å søke om tilskudd er 31.03.2024.

NB! Statlig finansierte utdanningsinstitusjoner og organisasjoner kan ikke søke tilskudd fra denne ordningen.

Ordningen er avsluttet!