Spektakulære film- og fotoopptak skal rekruttere

Vekst i Kongsberg tar nye grep for å møte industriens enorme rekrutteringsbehov. Spektakulære film- og fotoopptak 26.oktober danner grunnlaget for satsingen de neste tre årene.

Spektakulære filmer og bilder skal rekruttere

Vekst i Kongsberg tar nye grep for å møte industriens enorme rekrutteringsbehov.

Onsdag 26. oktober blir det tre fargesprakende og spektakulære film- og fotoopptak i Kongsberg. Gjennom kvelden vil deler av fossen, skogen og Hyttegata lyssettes med laserkunst. Målet er å styrke Kongsberg sin posisjon som landets fremste teknologiby.

Foto- og filmprosjektet er en del av satsingen fra Vekst i Kongsberg for de neste 3 årene. Målet er å sette Kongsberg enda tydeligere på kartet som en by med unike bokvaliteter og jobbmuligheter. Behovet for arbeidskraft er enormt stort, konkurransen om flinke hoder er veldig tøff. Vekst i Kongsberg tar derfor nye grep for å skape økt oppmerksomhet – både nasjonalt og internasjonalt.

Laserteknologi i byrommet

Kongsberg har en rekke unike og gode kvaliteter og regnes av mange som Norges teknologihovedstad. Et av tiltakene som gjøres for å promotere Kongsberg, er å ta bilder til nytt kommunikasjonsmateriell. Bruken av laserlysteknologi er en måte å bringe teknologi ut i byrommet. Bildene skal sette Kongsberg i et nytt og mer teknologisk lys, og tiltrekke flinke og trivelige folk til byen vår.

For å få til dette, samarbeider også vi med flinke og trivelige folk. Void jobber i skjæringspunktet mellom design, arkitektur og teknologi. De har lang erfaring med å benytte laser for å skape spektakulære visuelle opplevelser. Sammen med fotograf Sigve Aspelund og kommunikasjonsbyrået Los & Co Drammen vil de sørge for et fotoopptak utenom det vanlige.

Fossen, Hyttegata, Skrimskogen og teknologi

Det er valgt ut 3 lokasjoner til å vise fram Kongsberg som et fantastisk sted å leve. Fossen fordi den er byens «ansikt» for alle som bare har kjørt igjennom Kongsberg på vei til hytta. Hyttegata pga. den vakre- og historiske trehusbebyggelsen og skogen ved Skrim Idrettspark fordi den representerer naturen vi omgir oss med. Laserlys vil gi en teknologisk følelse utenom det ordinære.

Tidsplan

  • 1800-1930, opptak i Fossen. Laserlys fra Nybrua mot vannet
  • 2100-2200, opptak Hyttegata. Laserlys mot gammel trehusbebyggelse
  • 0000-0100, opptak skogen ved Skrim ungdomsskole. Kunstig tåke og laserlys