Kongsbergkonferansen 2021

"Vekst gjennom kunnskap og kultur". Hvordan påvirker disse driverne byutviklingen?

Kunnskap og kultur som drivkraft i byutviklingen

Temaet for konferansen 1.kvartal 2021 blir «Vekst gjennom kunnskap og kultur». Hvordan påvirker disse driverne utviklingen av Kongsberg? Vi skal se nærmere på at Kongsberg scorer høyest i Norge på kunnskap og hvordan dette og kulturen påvirker byutviklingen. I tillegg kommer mye annet spennende innhold og status fra prosjektet.

Konferansen blir digital slik at du kan følge den fra kontoret, hytta eller kjøkkenbenken. Mer informasjon og tidspunkt kommer.