Kongsberg Konferansen 2022 – alt henger sammen med alt

Mange lokale krefter bidrar til en høyaktuell konferanse om byutvikling 24.juni. Hvordan skal vi ta ut det enorme vekstpotensialet Kongsberg har de neste årene? Se forløpig program og hold av datoen!

Alt henger sammen med alt

Kongsbergkonferansen 24.juni samler viktige aktører som hver dag jobber for at Kongsberg skal utvikle seg best mulig. Klarer vi å dra i felles retning? Vekst og utvikling av Teknologibyen Kongsberg avhenger av at alle sidene av samfunnet bidrar. Alt henger sammen med alt. 

Mye bra og spennende har skjedd de siste 2 årene siden vi var samlet sist. Kongsberg lykkes på mange området, og det jobbes samtidig strukturert og hardt for å utvikle byen videre. Byen er rigga for vekst og vi må jobbe sammen for å ta ut dette potensialet.

Temaer på konferansen

  • Hva gjør en by bra å bo i?
  • Hvor viktig er en bys omdømme?
  • Hvordan bruke kunnskapen fra innbyggerundersøkelsen videre?
  • Hvordan fungerer byutvikling i praksis? Hva er forskjellen på administrasjon og politikk?
  • Er Kongsberg et attraktivt sted å investere?

Hold av datoen. Programmet oppdateres fortløpende.