Foto: Laagendalsposten

I Kongsberg kan du drive med mer enn 50 ulike idretter

Kongsberg har et stort mangfold av sommer- og vinteridretter. Med over 40 ulike idrettslag, 50 forskjellige idretter og 11000 medlemmer, bør det være noe for de fleste.
Foto: Laagendalsposten

Idretten har samlet seg på kongsberg.no

Kongsberg Idrettsråd jobber strukturert og målbevisst med å samle og forbedre idretten i Kongsberg. Det er viktig for idretten selv å vise seg fram ved å markedsføre ulike idretter og arrangementer. Dette er en viktig rekrutteringsfaktor i tider der medlemstallene er synkende landet over.

Kongsberg har et stort mangfold av vinter- og sommeridrett. Det er et stort fokus på breddeidrett, men det finnes også toppidrett innen flere ulike grener. Dette er viktige bokvaliteter for innbyggerne, og spesielt viktig å synliggjøre for de som kommer nye til byen.

– Det tar tid å bli kjent og da må vi hjelpe til med å synligjøre mangfoldet og mulighetene. Derfor er synliggjøring på kongsberg.no, byens felles webside, viktig for byen og idretten, sier Sverre Engelstad, webredaktør for kongsberg.no.

 

Johnny Løcka - Kongsberg Idrettsråd

Idrettsrådet samler idretten i Kongsberg

– Idretten på Kongsberg representerer i underkant av 11 000 medlemmer. Vi har 43 idrettslag med 50 ulike idretter. Vi ønsker å synliggjøre mangfoldet og idrettsgleden både for egne innbyggere og de som vurderer Kongsberg som sitt fremtidige bosted. Ved å benytte «Det Skjer kalenderen» gir vi også de som ønsker det mulighet til å komme å se på våre lokale idrettsutøvere, sier Johnny Løcka, leder av Kongsberg Idrettsråd.

Det-Skjer kalenderen er et samarbeid med Laagendalsposten der alle byens små og store arrangører kan synliggjøre sine arrangementer gratis. Kalenderen er synlig her på kongsberg.no og på Laagendalsposten.