10 743 medlemmer

43 idrettslag

50 ulike idretter

Idretten i Kongsberg er mangfoldig og det finnes et stort og variert sommer- og vintertilbud for alle som bor her.  Vi er spesielt gode på breddeidrett for barn og unge, men har også mange verdensmestere fra byen vår. 

Kongsberg Kommune er idrettens største sponsor med verdiene, stolthet, nyskaping, åpenhet, raushet. Idretten på Kongsberg er i hovedsak drevet gjennom frivillighet. Vi trenger aktive, engasjerte og kompetente frivillige for at alle aktivitetene skal la seg gjennomføre. Takk til alle som bidrar, dere gjør en uvurderlig innsats.

Idretter
Se hvilke idretter du kan drive med i Kongsberg
Idrettsanlegg
Hvor er de ulike idrettsarenaene?
Idrettslag
Over 40 idrettslag

Ta kontakt

Har du spørsmål om enkeltidretter, ta direkte kontakt med det spesifikke idrettslaget.

Lurer du på noe om idretten i Kongsberg, har synspunkter eller informasjon, ikke nøl med å ta kontakt med oss i Kongsberg Idrettsråd.