Har skapt 600 nye jobber på 2 år

KDA har ansatt over 300 på 1 år, og har behov for nesten 300 nye flinke hoder det neste året. Fantastisk utvikling!

Forsvarsindustrien har stått sentralt i Teknologibyen Kongsberg i over 200 år. Kongsberg Defence&Aerospace er en av hjørnesteinsbedriftene som bidrar stort til verdiskaping lokalt og nasjonalt.

Det er utrolig viktig for vekst og utvikling i Kongsberg at KDA gjør så bra for tiden. Alle nivåer i lokalsamfunnet nyter godt av denne veksten som KDA opplever.

En av styrkene til Kongsberg er nettopp det at vi er store innenfor flere bransjer og sektorer. Det siste året har vært tøft for flere bedrifter, men når det går dårlig med noen, går det bra et annet sted. På denne måten bevarer vi også mye av kompetansen i byen når det svinger.

I tiden framover fortsetter jobben med å rekruttere nye flinke mennesker til teknologiindustrien. KDA og flere andre bedrifter i byen jobber sammen med Vekst i Kongsberg -satsingen for å synliggjøre byens fantastisk jobb- og bokvaliteter.

Les mer i DNB sin ringvirkningskalkulator om hvor store ringvirkninger KDA skaper i samfunnet.

300 nye under pandemien

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er i kraftig vekst i en tid hvor norske bedrifter har store utfordringer. I løpet av pandemien har KDA rekruttert 321 nye ansatte, hvorav 149 har bostedsadresse i kommunen. Fortsatt har Kongsberg-selskapet et stort behov for å finne flere dyktige folk til å bli med på laget.

KDA har om lag 1300 ansatte bosatt i Kongsberg kommune, og enda er det et stort udekket behov for nyansettelser i selskapet i 2021. De er helt avhengige av å finne kompetente folk som ønsker å ta del i et selskap med stor vekst.

-Estimert trenger vi å rekruttere over 260 nyansatte i løpet av året, sier Mette Kokkvoll Hagen entusiastisk. Hagen jobber som Senior HR-rådgiver ved Kongsberg Defence & Aerospace og bor selv i byen. Hun synes det er morsomt å tenke på virkningene av de 149 nye ansatte i bedriften, spesielt fordi en stor andel av dem tok et aktivt valg og flyttet til kommunen det siste året.

KDA bruker en faktor på 3 når de skal regne ut hvor mange som faktisk flytter til Kongsberg, forteller Hagen til Næringsforumet. Hvis 150 nyansatte flytter til byen, så tar de også med seg familien på flyttelasset. 150 x 3 er 450 nye mennesker. 450 nye innflyttere har mye å si for lokaløkonomien og sysselsettingen i kommunen.

-Vi skriver industrihistorie, forteller Ørjan Stengelsrud stolt. Stengelsrud, en 5-generasjons KONGSBERG-ansatt, jobber som Executive Vice President Business Support i KDA. Vi har aldri vært større, og det er helt i utakt med resten av samfunnet med tanke på pandemien.

Stort fokus på rekruttering

De siste to årene har selskapet gjennomført flere kampanjer som har resultert i rekrutering av 653 nye ansatte i Norge. Tall fra KDA viser at 94% av alle ansatte i KDA jobber i Norge, og 80% av de 94% har arbeidssted i Kongsberg kommune. At en så stor andel av arbeidsplassene er lokalisert i Norge er ikke gitt for et internasjonalt selskap av den størrelsen. Industri, lokalt næringsliv og Kongsberg kommune har et felles ansvar for å bygge opp Teknologibyen Kongsberg. KDA informerer om at de er opptatt av å ha stort fokus på sitt samfunnsansvar i Norge og lokalmiljøet – noe som blir speilet i årets antall nyansatte i selskapet.

-Vi har kompensert for tapte arbeidsplasser i Norge, med nye arbeidsplasser i KDA og Kongsberg kommune, sier Stengelsrud. Som en påskjønnelse for et utfordrende år fikk alle ansatte i KDA, uansett rolle og stilling, utbetalt en lønnsbonus i desember. I tillegg til bonusordningen, har KONGSBERG styrket aksjeprogrammet for ansatte ytterligere ift. tidligere år.

-Det positive driftsresultatet er ene og alene takket være våre dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere, sier en fornøyd Stengelsrud.

 

Sjekk ut ledige stillinger i KONGSBERG Gruppen her