Økt fokus på bedriftsvekst i 2021

Strategien for Vekst i Kongsberg står, men prioriteringene endres noe

Økt fokus på bedriftsvekst

I 2021 blir arbeidet med bedriftsvekst prioritert høyest sammen med fortsatt satsing på innbyggervekst. Bedriftsvekst dekker både det å ta vare på eksisterende og skape nye arbeidsplasser i Kongsberg.

  • Synliggjøre spennende satsing- og utviklingsprosjekter i Teknologibyen Kongsberg med ekstra fokus på ny grønn industri
  • Fremme Teknologibyen Kongsberg som sted å etablere bedrift, både liten og stor.
  • Noen bedrifter har også fortsatt stort rekrutteringsbehov og vi skal jobbe for at disse lykkes.
  • Fortsette omdømme- og merkevarebyggingen av Teknologibyen Kongsberg

Bevisstgjøringen av målgruppene for innbyggervekst er en langsiktig jobb og her må trykket holdes oppe. Flytteprosesser tar tid.  Det planlegges også å fortsette det gode samarbeidet i reiselivsbransjen fra 2020 med flere kampanjer gjennom året.