NSW Arkitektur/RIFT

Grønn omstilling nå

Hvorfor er grønn omstilling og en batterisatsing viktig for Kongsberg nå?
NSW Arkitektur/RIFT

Det grønne skiftet skjer nå

Kongsberg, som resten av Norge og verden, har blitt truffet av flere globale utfordringer samtidig. Dette har gjort at mange langtidspermitteres, og mange har mistet jobben.

  • Norsk olje- og gass industri, som er viktig i Kongsberg, er i kraftig omstilling på grunn av store utfordringer for klima og miljø.
  • Investeringskapital styres mot grønne interesser, og EU-programmene med kapital for omstilling av europeisk industri rettes mot grønne initiativ.
  • Pandemien har endret hele det globale markedet. Hva som blir de langsiktige effektene gjenstår fortsatt å se, men man har erfart at å være avhengig av et globalt marked er krevende når grenser stenges. En effekt kan derfor være at man i større grad tar deler av produksjon hjem.
  • Digitalisering påvirker all industri. Produksjonen blir mye mer digital, kunnskapen bak teknologi øker, og maskinene programmeres til å lære og forbedre seg selv. Dette endrer eksisterende rammebetingelser for industrien som må omstilles til en fulldigital produksjon – kalt Industri 4.0.

MEN – disse utfordringen gir oss også nye muligheter. Det ligger store muligheter for omstilling av norsk teknologiindustri inn i grønne satsinger, og en ny-industrialisering av landet. Kongsberg, som en ledende industriklynge i Norge, har de beste forutsetningene til å ta sin del av potensialet i den grønne satsingen. Vi har unike muligheter til å lykkes med det grønne skiftet med vårt høye utdanningsnivå, avanserte brukere og små forskjeller i samfunnet.

Fremtiden er grønn og bærekraftig, og Kongsberg skal bidra til at vi lykkes med dette!

Kongsberg har gjentatte ganger vist evne og vilje til å gripe muligheter, og til å samarbeide og omstille oss. Nå har vi muligheten til å gjøre det igjen!

Vi vet det er mulig. Å vinne alene er ensomt. Å vinne samme er endeløst!