1,3% innbyggervekst så langt i år

i 2.kvartal økte innbyggertallet med 80 personer, mens i 1.kvartal steg det med 101 nye innbyggere. Pr. 1.juli har derfor Kongsbergs befolkning økt med 181 personer, eller 1,3%. Totalt sett bor det nå 28.459 personer i Kongsberg.

Folketallet økte med 181 personer på 6 måneder

I 2.kvartal økte innbyggertallet med 80 personer, mens i 1.kvartal steg det med 101 nye innbyggere. Pr. 1.juli har derfor Kongsbergs befolkning økt med  181 personer, eller 1,3%. Totalt sett bor det nå 28.459 personer i Kongsberg.

Tallene er korrigert for antallet beboere på flyktningmottaket til enhver tid.

I 2022 hadde Kongsberg en vekst på 386 innbyggere, tilsvarende en vekst på 1,4 prosent. Kongsberg kommune har et mål om 1 prosent årlig vekst.

– Flere undersøkelser den siste tiden har vist at Kongsberg kommune er blant landets beste kommuner, og innbyggertallene viser også at mange finner det attraktivt å flytte til oss. Det er vi selvsagt veldig fornøyd med. Vi ønsker alle nye innbyggere hjertelig velkommen, sier ordfører Kari Anne Sand.

Den gode innbyggerveksten må sees i sammenheng med næringslivets, og da spesielt teknologibedriftenes behov for flere ansatte.