10000 besøkte Kongsberg i sommer

I sommermånedene juni, juli og august hadde Kongsberg besøk av 10000 fra Norge. Kongsberg Jazzfestival og Kongsberg Agenda bidro sterkt til dette.

Finner turistinformasjonen digitalt

Av de ca 8000 innenlandske turistene, besøkte 54 personer turistkontoret fysisk sommeren 2023. Resten finner informasjon på www.kongsberg.no og andre nettsider. Antall besøkende er en liten økning fra 2022 på 4%.

De fleste turistene kommer fra regionen rundt oss og mange av de samme kommunene som jobbpendlerne kommer fra.

 1. Øvre Eiker
 2. Flesberg
 3. Drammen
 4. Oslo
 5. Notodden

De store arrangementene i Kongsberg som Jazzfestivalen og Agenda bidra til mange tilreisende alene. Jazzen hadde i snitt 15.000 mennesker i sentrum pr.dag, hvorav 5.000 var tilreisende. Agenda hadde 8000 personer i sentrum pr.dag, der 2000 var tilreisende.

Begge disse arrangementene gir store ringvirkninger lokalt

Merk, talla er usikre. Nye verktøy og tellemetoder er nylig tatt i bruk. Dataleverandør for besøkstall er Telia Crowd Insight.

Dette klikker folk mest på

Sommeropplevelser, aktiviteter, arrangementer og shopping er det mest populære innholdet på www.kongsberg.no. De mest besøkte enkeltaktivtetene på nett er:

 1. Badeplasser
 2. Sølvgruvene
 3. Historiske turer i Gruveåsen
 4. Gokart
 5. Stisykling

Av arrangementer er det følgende 3 som har fått størst oppmerksomhet:

 1. Kongsberg Agenda
 2. Kongsberg Jazzfestival
 3. EM i skogbruk

Av ulike type overnattingsmuligheter så troner disse 3 øverst på lesestatistikken:

 1. Camping
 2. Hotell 1624
 3. Statskog – utleie av hytter

Organisk sommerkampanje med gode resultater

i juni og juli ble det kjørt en organisk sommerkampanje som som leverte samme synlighet som ved annonsering i 2022. Sommerkampanjen foregikk på TikTok og Instagram og hadde daglig nytt innhold i 60 dager.