Home Weather linked print
Your Ad Here

Teknologibyen Kongsberg – visuell profil

Logo lilla 270px

 

 

 

 

 

«Teknologibyen Kongsberg»

Kongsberg har en sterk historisk identitet, og har spilt en sentral rolle i norsk bergverks- og industrihistorie i snart 400 år. Kongsberg var landets nest største by på 1700-tallet (etter Bergen), og har siden 1800-tallet vært et lokomotiv i utvikling av teknologisk avansert industri. Byen kan også skilte med en flott skihistorie og store skip

restasjoner i hoppbakken, hvor Ruud-brødrene og Petter Hugsted utgjorde storhetstiden i perioden 1930-50. Slike prestasjoner har vært en positiv kraft i samfunnet som har bidratt til å styrke både Kongsberg og Norges nasjonalfølelse. Fra 1960-tallet har Kongsberg jazzfestival også vært med på å styrke byens omdømme.

I dag er sølvverks- og KV-historien en del av Kongsbergs museer, turistattraksjoner og forløperen til et avansert høyteknologisk næringsliv og kunnskapsmiljø. Kongsberg har en teknologiindustri i verdensklasse som er et viktig fundament for hele Kongsbergsamfunnet, så vel som av stor nasjonal betydning. Kongsberg er et av 12 norske næringsmiljøer som er tildelt status som ekspertisesenter, med sin ekspertise innen systems engineering.

Det er en fremtidsrettet by med stolte tradisjoner. Kongsberg er mulighetenes by med et rikt natur- og friluftsliv – sommer som vinter. Kongsberg er en by med høyteknologisk næringsliv, kultur og folkeliv, men likevel en bygd i sjelen.

Visuell profil

Det er utarbeidet enTK_profilmanual for Teknologibyen Kongsberg. Den visuelle profilen skal bygge, understøtte og gjenspeile Teknologibyen Kongsbergs identitet. Profilen består av et symbol (logo) og seks grafiske elementer. Logoen er en tredelt K for Kongsberg. Den loddrette delen representerer industrien (ryggraden), den største delen representerer samfunnet generelt, og alt støtter seg til akademia; den tredje delen nederst til høyre. Sammen symboliserer dette den gjensidige avhengigheten mellom næringslivet, det offentlige (samfunnet) og akademia.

Logoen refererer også til Kongsbergs skihistorie gjennom bruk av K-en, men dette er en ny, og mer modig og innovativ K som utfordrer den tradisjonelle K-bokstavformen. Den åpne formen gjenspeiler den åpenhet Kongsbergsamfunnet ønsker å representere. Logoen inneholder også konseptet ”sette i system” som peker på Kongsbergindustriens ekspertise innen Systems Engineering.

I tillegg til symbolet, er det utarbeidet seks grafiske profilelementer. Disse elementene kan benyttes til å understøtte logoen for Teknologibyen Kongsberg. De understreker at Kongsberg er mulighetenes by. I tillegg til høyteknologiindustrien har byen et rikt kulturliv, bredt aktivitetstilbud, flott natur, en stolt historie og godt synlige landemerker.

Sammen med valg av fonter, fargepalett og teksturen som skaper teknologiassosiasjonen, skapes en levende og fleksibel profil som underbygger verdiene til Teknologibyen Kongsberg; mot, kunnskap og stolthet. Samtidig bidrar profilen til å bygge bro til historien ved å videreføre bruken av K for Kongsberg.

   

Slagord

På bakgrunn av de undersøkelsene og analysene som er gjort for å finne frem til Kongsbergs identitet, verdier og merkevare, har vi lett etter noe som både har betegnet og som betegner Kongsbergsamfunnet og som bygger bro fra historien og frem til dagens samfunn. Svaret ønsket vi skulle være slagordet for det attraktivitetsarbeidet Kongsbergsamfunnet står overfor. Resultatet ble:

”Teknologibyen Kongsberg – griper mulighetene”

Slagordet er positivt og gir tro på fremtiden. Det er tidsnøytralt og kan både benyttes bakoverskuende og fremtidsrettet. Det er forklarende for både Kongsbergs stolte bergverkshistorie og dagens høyteknologimiljø, samtidig som det er retningsgivende for fremtiden. Det forklarer også litt av mentaliteten til Kongsbergenseren. Det å gripe mulighetene vitner både om evne til nyskaping, tro på seg selv og det å være løsningsorientert.

Kongsberg er mulighetens by med alpinanlegg og golfbane midt i byen, utallige turmuligheter i åsen og langs Lågen, og et rikt og mangfoldig kulturliv som toppes av den internasjonale jazzfestivalen og Glogerfestspillene. Tilbudene er mange; det er bare å gripe dem!  

Slagordet kan benyttes av alle. Den fungerer for Kongsberg som internasjonal jazzby, og for Kongsbergs satsing på systems engineering. Fundamentet i jazz er ideen om noe fast, en bestemt melodi, samtidig som musikeren gis rom for innovasjon og improvisasjon – til å søke og gripe mulighetene. I systems engineering griper ingeniørene tak i allerede kjent kunnskap og teknologi. Ved å sette dette sammen på nye måter, skaper de smarte løsninger for fremtiden.

Et steds verdier karakteriserer innbyggernes kultur og væremåte, preget av stedets historiske utvikling. Det som kjennetegner næringslivet i Kongsberg, er kunnskap og mot til å finne smarte – og ofte utradisjonelle løsninger på kompliserte oppgaver. I hele den nesten 400-årige industrihistorien har Kongsberg hentet kunnskap internasjonalt, og omsatt dette til unike og verdensledende teknologier. Kongsbergsamfunnets evne til å gripe mulighetene selv i krisetider, har gitt byen en stolthet og tro på seg selv som gjør den rustet til fortsatt fornyelse og innovasjon.

Verdier:

Verdigrunnlaget til Kongsberg kan sammenfattes i tre verdier:

  • Kunnskap
  • Mot
  • Stolthet
Profilhåndboka

Se den visuelle profilhåndboka og de ulike malene du kan bruke her:

Det er laget en del profilartikler som kan lånes ut ved ulike arrangement i byen, som feks; Roll ups, Bannere til oppheng på lyktestolper osv roll ups tk profilen