Home Weather linked print
Your Ad Here

Om Kongsberg

 title=

)

Teknologibyen Kongsberg

Mange tenker på Kongsberg som byen med gruver og våpenindustri som næringsgrunnlag. Andre kjenner best til Kongsberg på grunn av fantastisk naturen og gode  friluftsliv muligheter  Ski og vintersport, og da spesielt hopp og slalom er Kongsberg også kjent for. Her kan du se tre kortfilmer om hverdagen i Kongsberg

I dag er vi Teknologibyen Kongsberg, den internasjonale småbyen med sterkt fokus på utvikling og kompetanse. Her finnes noen av verdens fremste  teknologibedrifter som konkurrerer i de mest krevende bransjer som bil,  fly, forsvar, subsea og space, Bedriftene du finner her er bl.a. Kongsberg Gruppen, FMC Kongsberg  Subsea, Kongsberg Automotive og GKN Norge.

Vi har et  utdanningssenter med videregående skoler, Teknisk fagskole og en  avdeling av Høyskolen i Buskerud, med bl.a. ingeniørutdanning og Norges eneste  Optometriutdannelse.
I de siste årene er det utviklet et tett samarbeid mellom de ulike utdanningsnivåene og næringslivet gjennom prosjektet Kongsbergskolen som har fokus på realfagsatsningen i skolen. I videofilmen under vil du se et utsnitt av hva Kongsberg teknologi er i dag og hva den bygger på av tradisjoner.

 

Fakta om Kongsberg:
 • Kongsberg (opprinnelig Konningsberg) er en kommune i Buskerud, sydligst i Numedal.
 • Ca 26 000 innbyggere hvorav ca 90% bor innenfor byområdet
 • Kommunens to tettsteder er Hvittingfoss i sør og Kongsberg i  nord
 • 800 km2 stor
 • Kommunen grenser i nord til Flesberg, i øst mot Øvre Eiker og Hof,  i sør mot Skien, Siljan og Lardal, og i vest mot Notodden og Sauherad  kommuner
 • Nabobyene er Rjukan, Notodden, Hokksund og Drammen
 • Ca. 1 times reise fra Oslo og Vestfold-byene retning vestover.
 • Jernbanestasjonen ligger 161,9 m.o.h.
 • Regionsenter og knutepunkt mellom Osloregionen, Telemark og Numedal med forbindelse til Vestlandet
 • En stor skogbrukskommune og landbrukskommune.
 • En populær hyttekommune for regionen vest for Oslofjorden og med  flere populære utfartsområder som Blefjell, Skrim og Omholdtfjell.
Kongsberg har:
 • Velutviklet næringsstruktur
 • Et rikt tilbud til studenter ivaretatt av Studentsamskipnaden i  Buskerud (Sibu) og ikke minst et godt studentmiljø samlet rundt  studentkroa.
 • Ren natur – ingen forurensende industri
 • Sykehus
 • Tomter til næringsformål og boliger
 • Godt og velfungerende kulturliv
 • Godt og utbygd vei- og sykkelveinett, med ca. 50 km gangvei
 • Flotte muligheter for turer hele året, 200 km oppkjørte løyper og en mengde stier
 • 18 hulls golfbane
 • 3 flerbruks idrettshaller med bl.a. svømmehall, klatrevegger med mer
 • Kongsberghallen bl.a. med ishall, ballhall, squash, tennis, skytebane, bowling.
 • Alle idrettsgrener representert i mange ulike idrettslag
 • God kino med utmerket lydsystem
 • Gamle Sølvgruver med Gruvetog og gruvesafari m.m.
 • Flere meget interessante museer

Kongsberg er også kjent for sine festivaler; Glogerfestspillene, Vinterfestivalen med Snowstock, Jazzfestivalen og Krimfestivalen.  Kultur og velferdstjenesten i Kongsberg kommune har laget en kort videosnutt med litt fra alle festivalene

 Historien:

De fleste kjenner Kongsbergs historie fra 1623 med sølvfunnet og frem til idag. Det er ikke alle som er klar over  Kongsbergs historie før den tid.

Vi kan skilte med bronsealderrøyser og skålgroper som indikasjon på ferdsel her fra oldtiden av, ved Hvittingfoss kan helleristningene fortelle om aktivitet fra gammel tid. Kongsberg by  slik den ligger idag er det eneste stedet i mils retning oppover og nedover dalen der det er dårlige dyrkingsbetingelser: Furumo på rødsand- og rullesteinsgrunn, etter bakkanten av den gamle øyra Lågen la opp under avsmeltingen etter siste istid. «Numedalsskogen» het det her før sølvfunnet i 1623, og inntil da hadde det stort sett vært bare noen småplasser med beboelse har. Trolig fungerte Kongsberg som et slags veikryss for tråkket langs med dalen, og kryssende tråkk fra Eiker over mot Telemark via Jondalen.  Det er også kjent at det ble drevet bergverksdrift fra 1400 tallet med utvinning av kobbermalm, og fra ca 1540 var det drift på sølvholdig blymalm i området. Rundt 1600 tallet kom sagbruksdriften for fullt, med store sagbruk ved Hvittingfoss, Fabrikkfoss og Gamlebrufoss, og derigjennom tilhørende økonomisk liv og røre. Fremdeles fungerte Kongsberg som utmark for de store gårdene i Sandsvær

Kongsberg er utkanten som ble sentrum.

Eventyret Kongsberg Sølvverk startet våren 1623 da gjeterbarna Helga Verp og Jakob Grosvold var ute med dyrene i åsene vest for det som er Kongsberg i dag. De hadde etter sagnet med seg en okse som stanget hornene i fjellet slik at det kom til syne noe som skinte. Dette tok barna med seg hjem til fedrene til Helga og Jakob, Arne Verp og Kristoffer Grosvold. De kunne med glede fortelle at de hadde funnet sølv!

Arne og Kristoffer smeltet sølvet og lagde knapper av det. Deretter reiste de rundt på Østlandet for å selge. En gang Arne var i Skien for å selge sølv,  ble han arrestert.  Under avhøret fortalte han den fantastiske historien om sølvfunnet. Han fortalte videre at sølvet var funnet nord i Sandsvær i en ås som på folkemunne ble kalt Sølvbergås. Dermed startet sølveventyret. På høsten 1623 får kong Christian 4. beskjed om sølvfunnet som er gjort i Norge og hans stattholder i Norge setter i gang Sølvverket på Kongsberg umiddelbart.  (les mer på Norsk Bergverksmuseums sider her )

Kongsberg har også sin egen sang, Kongsbergsangen som du kan høre her

 I Kongsberg er det mange ting du kan oppleve.  Her får du en liten smakebit..